“อนันต์” แจง ปมหย่อนคุณสมบัติ สมาชิกพรรค เหตุ ยอดสมาชิกลด-เข้มงวดเกินจำเป็น 

นายอนันต์ ผลอำนวย ส.ส.กำแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ ฐานะผู้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่…) พ.ศ….  ชี้แจงสาระสำคัญของเนื้อหาว่า การแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้จะมาเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ที่จำกัดสิทธิของประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมืองเกินเหตุสมควร ไม่เหมาะสม  คือ มาตรา 9 วรรคหนึ่ง กำหนดให้บุคคลที่ร่วมตั้งพรรค ไม่มีลักษณะต้องห้าม เช่น บุคคลที่ไม่ให้ถูกห้ามใช้สิทธิสมัครรรับเลือกตั้ง ตามมาตรา98 ใน (1) , (2), (4)-(11), (14), (16)- (18) การกำหนดดังกล่าวเกินความเหมาะสม เกินสมควรแก่เหตุ หาเหตุผลอธิบายไม่ได้ เพราะกำหนดคุณสมบัติเข้มข้น เหมือนกับบุคคลที่จะเป็นส.ส. หรือ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ทั้งที่การมีส่วนร่วมตั้งพรรค ควรเป็นสิทธิ เสรีภาพ และสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง เหมือน พ.ร.ป.พรรคการเมืองฉบับที่ผ่านมา ซึ่งกำหนดว่า ห้ามบุคคลที่ถูกห้ามไปใช้สิทธิเลือกตั้งเท่านั้น

นายอนันต์ อภิปรายด้วยว่า  สมาชิกพรรคการเมือง หลังปี 2560  ลดลงเพราะสมาชิกต้องถูกตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามถี่ถ้วน ทุกเงื่อนไข  ดังนั้นการขอแก้ไขไม่มีผลกระทบหรือความเสียหายใดต่อการส่งเสริมประชาธิปไตยแต่จะส่งเสริมให้พรรคเข้มแข็ง เป็นพรรคการเมืองของประชาชน 

“การแก้ไขใหม่ จะทำให้คนที่มีลักษณะต้องห้าม เป็นผู้นำ ผู้บริหารพรรค หรือชี้นำพรรค เพราะประชาชนจะตรวจสอบ และระบบสมาชิกพรรคจะกลั่นกรองบุคคลที่เข้มข้น อย่ามองแค่คนหนึ่งที่มีปัญหาในอดีต ดังนั้นการกำหนดคุณสมบัติสมาชิกควรให้แตกต่างจากส.ส.หรือรัฐมนตรี เพราะจะทำให้สมาชิกพรรคลดลง” นายอนันต์ ชี้แจง

แสดงความเห็น