อมรัตน์ แนะ ออกกม.นิรโทษกรรมคดีการเมือง-เยาวชนที่ออกมาเรียกร้องสิทธิ

นางอมรัตน์ โชคปมิตติ์กุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปรายต่อที่ประชุมสภาฯ วาระพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยไม่ลงมติ โดยเสนอให้รัฐบาลออกกฎหมายนิรโทษกรรมประชาชนที่เคยถูกกฎหมายมั่นคงดำเนินคดี ทั้งที่ออกมาใช้สิทธิเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด  ทั้งนี้ตั้งแต่ กลางปี 2564 – ต้นปี 2565 พบว่ามีประชาชนและเยาวชนถูกดำเนินคดีรวม 1,767 ราย จากคดีทั้งหมด 1,009 คดี แบ่งเป็น คดีอาญา มาตรา 112 จำนวน 169 คดี,  คดีอาญามาตรา 116 จำนวน 116 คดี, พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ควบคุมโรคระบาด 1428 คดี อย่างไรก็ดีตนมองว่าขณะนี้ประเทศมีวิกฤต ทั้งวิกฤตผู้นำ วิกฤตตุลาการภิวัฒน์และวิกฤตการเมือง

“ดังนั้นควรเปิดประตูเพื่อคลี่คลายวิกฤตการเมือง เพื่อลดความขัดแย้ง เปิดพื้นที่พูดคุย โดยนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองทั้งหมด เหมือนที่ประเทศไทยเคยทำมาแล้วในอดีต ถึง 3 ครั้ง ในปี 2488 ช่วงรัฐบาล นายควง อภัยวงศ์ โดยออก พ.ร.ก.นิรโทษกรรมกลุ่มทำความผิดฐานกบฎและจราจล เพื่อปล่อยตัวนักโทษการเมือง, ปี 2499 ออก พ.ร.บ.นิรโทษกรรม รัฐบาล จอมพลป.พิบูลย์สงคราม และ ปี2521 สมัยรัฐบาลพล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ทั้งนี้การนิรโทษกรรมให้เยาวชนไม่ใช่เรื่องการเมือง หรือสิทธิมนุษยชน แต่เพื่อเอื้อให้เกิดสังคมพัฒนาเศรษฐกิจไม่ใช่ปล่อยเพื่อเราแต่คือปลดปล่อยศักยภาพของประเทศ” นางอมรัตน์ อภิปราย

นางอมรัตน์ อภิปรายว่าการอภิปรายครั้งนี้ ไม่ใช่การเรียกร้องขออภัยโทษให้เยาวชนของชาติ แต่คือการส่งเสียงถึงรัฐบาลและชนชั้นนำ หากปล่อยไว้ไม่แก้ไขอย่างรวดเร็ว ประเทศนี้จะไม่มีอนาคตทั้งหมด รวมถึงคนทุกชนชั้น  ไม่ใช่เฉพาะคนที่เรียกร้องเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

แสดงความเห็น