“ประเสริฐ” ปูด 2 ส.ส.หญิงเพื่อไทย ถูกจนท.คุกคาม ห้ามอภิปรายทั่วไป “นายกฯ”

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย อภิปรายต่อที่ประชุมสภาฯ ในญัตติอภิปรายทั่วไป เพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยไม่ลงมติ  ว่า ตลอด 7 ปีของการบริหารราชการแผ่นดินของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ใช้การบริหารที่นำโดยกองทัพ อ้างความมั่นคง ทำให้การปฏิรูปราชการไม่เป็นรูปธรรม สร้างระบบรัฐราชการเป็นใหญ่ เพื่อให้ตนเองคุมอำนาจเบ็ดเสร็จ คือการสร้างฐานอำนาจใหม่ให้พวกพ้อง นับ1 ไม่ ถึง 100 การโยกย้าย เข้าสู่ตำแหน่งของหน่วยราชการใช้เส้นสาย ทั้งนี้ระบบเศรษฐกิจล้มเหลว และการเมืองล้าหลัง พบการต่อรองผลประโยชน์ และเป็นยุคที่สิทธิ เสรีภาพของประชาชนตกต่ำ

นายประเสริฐ อภิปรายด้วยว่า สำหรับประเด็นทุจริต เช่น การจัดซื้อวัคซีนซิโนแวค ราคา 9 เหรียญต่อโดส  ขออนุมัติงบ 17 เหรียญต่อโดส ซื้อ 30 ล้านโดส ปัจจุบันพบว่า วัคซีนใกล้จะหมดอายุ  หรือ การจัดซื้อถุงมือยางของ อคส. ที่รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องบอกว่าเป็นเพียงบุรุษไปรษณีย์ แบบนี้จะมีรัฐมนตรีทำไม นอกจากนั้นตนขอฝากคำถามไปยังนายกฯ ต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ , ความจริงใจต่อการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพให้ใช้สิทธิได้ตามรัฐธรรมนูญ เนื่องจากก่อนการอภิปรายทั่วไป พบว่ามี ส.ส.หญิงของพรรค 2 คนถูกคุกคาม คือ  นางสมหญิง บัวบุตร ส.ส.อำนาจเจริญ พรรคเพื่อไทย และ นางมุกดา พงษ์สมบัติ ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย พบว่ามีเจ้าหน้าที่สอบถามลูกชาย เพื่อถามถึงเจ้าตัว ถึงการอภิปรายนายกฯ วันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์โดยพูดทำนองว่าอย่าให้อภิปราย ตนมองว่านี่คือการคุกคาม

“ผมขอถามนายกฯ ด้วยว่าที่บอกว่าจะเป็นประธานจัดประชุมเอเปค เดือนพฤศจิกายน 65 นั้นคิดอย่างไร ในการดำรงตำแหน่ง 8 ปี ที่จะครบกำหนดเดือนสิงหาคม เพราะนายกฯ ดำรงตำแหน่งเกิน 8 ปีไม่ได้ ตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดว่าให้ครม. ที่อยู่ก่อนรัฐธรรมนูญนี้ เป็นครม.​จนกว่า ครม.ที่มาตามรัฐธรรมนูญ 2560  ต้องครบ 8 ปี ในเดือนสิงหาคมนี้ จะเป็นต่อไม่ได้” นายประเสริฐ อภิปราย 

แสดงความเห็น