สภาฯ แจ้ง “สลค.” จำกัดคนนอก แจงศึกอภิปรายทั่วไป คุมเข้มมาตรการกันโควิด-19 แพร่ระบาด

ว่าที่เรือตรียุทธนา สำเภาเงิน ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ฐานะโฆษกประจำสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ช่วงพิจารณาญัตติของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ที่ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ระหว่างวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์  ว่า สำนักงานเลขาธิการสภาฯ กำหนดมาตรการและข้อปฏิบัติของบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกที่จะสนับสนุนข้อมูลหรือชี้แจงข้อมูล ในการพิจารณาวาระดังกล่าว โดยได้ทำหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้แจ้งหน่วยงานต่างๆ ให้จำกัดบุคคลที่จะเดินทางเข้ามาภายในอาคารรัฐสภา โดยให้ใช้วิธีสนับสนุนหรือชี้แจงข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ หากมีความจำเป็นต้องเดินทางมาชี้แจงภายในอาคารรัฐสภา ให้แจ้งรายชื่อบุคคลล่วงหน้า พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน คือ หนังสือรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ออกโดยกระทรวงสาธารณสุข อย่างน้อย 2 เข็ม , เอกสารใชรับรองผลตรวจคัดกรองโควิด-19 แบบ RT-PCR หรือ ATK ระบุวันที่และเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง และ กรอกแบบคัดกรองของสำนักงานเลขาธิการสภาฯ ผ่าน QR Code หรือ URL ก่อนวันเดินทางเข้ารัฐสภา

“สำนักงานเลขาธิการสภาฯ อนุญาตเฉพาะผู้ที่มีรายชื่อตามหน่วยงานต่างๆ แจ้งมา และต้องมีเอกสารครบถ้วนเท่านั้น จึงจะสามารถเข้ามาภายในอาคารรัฐสภาได้ และให้เข้าอาคารรัฐสภา 2 ช่องทางเท่านั้น คือ โซน N ชั้น B1 และ โซน C ชั้น B1 พร้อมกับต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตรวจอาวุธ วัตถุโลหะ และสัมภาระก่อนเข้าอาคารรัฐสภา ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด”  ว่าที่ เรือตรียุทธนา ระบุ

แสดงความเห็น