“ส.ว.” เลียนแบบส.ส. ขอนับองค์ประชุม ก่อนพิจารณาร่างข้อบังคับวุฒิสภา  หลังมีส.ว.ร่วมประชุมบางตา

ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมวุฒิสภา ที่มีพล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ก่อนที่จะเข้าวาระพิจารณาเรื่องด่วน ร่างข้อบังคับวุฒิสภา (ฉบับที่…) พ.ศ…. ซึ่งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ ที่มีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ส.ว. ประธานกมธ.ฯ พิจารณาแล้วเสร็จ นายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว. เสนอให้นับองค์ประชุม เพราะเรื่องดังกล่าวเป็นวาระสำคัญ และขณะที่ส.ว.ที่นั่งภายห้องประชุมมีเพียงหลักสิบคนเท่านั้น ดังนั้นเพื่อให้ความสำคัญกับการพิจารณาข้อบังคับจึงควรให้ส.ว.แสดงตนเป็นองค์ประชุม อย่างไรก็ดีเหตุผลที่ตนเสนอไม่ใช่การเอาชนะใคร

ทั้งนี้พล.อ.สิงห์ศึก ชี้แจงก่อนจะยอมให้นับองค์ประชุม ว่า ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันโควิด-19 ส.ว. จึงไม่นั่งในห้องประชุมเพราะรับฟังในห้องทำงานส่วนตัวได้ อีกทั้งช่วงเวลาดังกล่าวเป็นเวลาเที่ยงวัน จึงมีส.ว.ไปรับประทานอาหารกล่องในห้องทำงาน ทั้งนี้เพื่อความสบายใจจึงได้เรียก ส.ว.แสดงตน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมได้ใช้เวลารอองค์ประชุมเกือบ 10 นาที ก่อนจะขานมติผู้แสดงตนว่ามีผู้กดบัตรแสดงตน 146 คน นั่งอยู่ที่นั่งด้านบนห้องประชุม 13 คน รวมเป็นยอด  159 คน และหลังจากที่ขานมติแล้ว พบว่ามีส.ว. ขอแสดงตนเพิ่มเติม รวมทำให้มียอดแสดงตนรวม 162 คน จากยอดที่ส.ว.ปฏิบัติหน้าที่ได้ 248 คน อย่างไรก็ดีในการลงชื่อเข้าร่วมประชุมนั้นพบว่ามียอดรวมทั้งสิ้น 235 คน

สำหรับการเสนอให้นับองค์ประชุมในระหว่างการพิจารณาเรื่องด่วน หรือเรื่องที่กมธ.วิสามัญพิจารณาแล้วเสร็จนั้น ถือเป็นครั้งแรกของที่ประชุมวุฒิสภา และโดยปกติการแสดงตนเป็นองค์ประชุมของส.ว.นั้นจะเกิดขึ้นก่อนการลงมติใดๆ เท่านั้น

แสดงความเห็น