“ชวน” กระตุกส.ว.อย่าก้าวก่ายงานสภาฯ ลั่น ปัญหาอยู่ที่พฤติกรรมคน-ไม่ใช่ระเบียบ ชาวบ้านตัดสินเองได้

นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เปิดเผยถึงกรณีมีสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) ออกมาระบุให้แก้ปัญหาสภาฯล่มด้วยการตรวจสอบ ลงโทษส.ส.ที่เข้าร่วมประชุม แต่ไม่ยอมเป็นองค์ประชุม ด้วยวิธีการต่าง ๆ ว่า นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ แสดงความขอบคุณหลายฝ่าย รวมทั้งสมาชิกส.ว.ที่แสดงความห่วงใย แต่แนะนำว่าวิจารณ์ได้ แต่ไม่ประสงค์จะให้ใครมาก้าวก่ายงานของ สภาฯ ส่วนคนทั้งหลายที่แนะนำให้มีการแก้ระเบียบของสภาฯ คงไม่ได้มีความจำเป็น เพราะระเบียบไม่ใช่ปัญหา แต่ปัญหาอยู่ที่พฤติกรรมคน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สุดท้ายประชาชนในฐานะผู้มีสิทธิเลือกตั้งเขาดูอยู่ ชาวบ้านจะใช้ดุลพินิจตัดสินเองในวันที่เขาได้เข้าคูหา อย่าด้อยค่าสภาผู้แทนราษฎรพร่ำเพรื่อ ให้สภาฯ ถูกมองในแง่ลบ เพราะอย่างไรก็ตาม สภาฯคือเสาหลักทางประชาธิปไตยของระบบนี้

“นายชวน ย้ำว่า สมาชิกส่วนใหญ่ยังร่วมมือด้วยดี โดยภาพรวมเชื่อมั่นภารกิจและกิจการของฝ่ายนิติบัญญัติ สามารถดำเนินไปได้ตามปกติ โดยเฉพาะจนถึงปัจจุบันร่างกฎหมายอันเป็นกลไกเครื่องมือของภาครัฐ ก็สามารถผ่านไปได้ทุกฉบับ ไม่มีตกค้าง ที่ต้องขออภัยก็คือหน่วยงานของรัฐที่มารอชี้แจงที่สภา ต้องเสียเวลาเนื่องจากสภาฯล่ม หวังว่าทุกฝ่ายจะร่วมมือกันโดยมองผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุด” นายอิสระ กล่าว

แสดงความเห็น