มติสภาฯ ตีตก 2 ร่างพ.ร.บ. – ส.ส.ก้าวไกล เชื่อเป็นเกมการเมือง “อนุชา” ยันมีเจตนาบริสุทธิ์

ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณาเรื่องด่วน คือ การลงมติ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)  ที่เสนอโดย ส.ส. ซึ่งก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ ซึ่งมี 2 ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่…) พ.ศ… และ ร่าง พ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่…) พ.ศ….  ซึ่งทั้ง 2 ฉบับ เสนอโดย นายวิรัช พันธุมะผล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย กับคณะเสนอ ตั้งแต่เมื่อครั้งเป็น ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ก่อนถูกยุบพรรค

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มติครม. มีความเห็นว่าไม่ควรรับหลักการของ  ร่างพ.ร.บ.  แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่…) พ.ศ… ขณะที่ร่าง พ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่…) พ.ศ….  นั้นความเห็นของสำนักงานกฤษฎีกา ระบุว่า ไม่มีความจำเป็นต้องเสนอ เพราะเนื้อหาไม่ชัดเจนและไม่สอดคล้องกับหลักการอนุญาโตตุลาการตามพ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการพ.ศ.2545 แนวทางปฏิบัติสากล โดยการลงมติของส.ส. เสียงข้างมากนั้นลงมติไม่รับหลักการของร่างพ.ร.บ. ทั้ง 2 ฉบับ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านั้น  ส.ส.พรรคก้าวไกล ที่ร่วมยื่น  ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่…) พ.ศ…ตั้งแต่ครั้งยังเป็นพรรคอนาคตใหม่ ลุกขึ้นอภิปรายและแสดงความเห็นไม่เห็นด้วยกับความเห็นของครม. ที่ตอบกลับมายังสภาฯ พร้อมสอบถามถึงรายละเอียด และเหตุผลของการมีมติไม่ควรรับหลักการดังกล่าว ทั้งนี้ตั้งข้อสังเกตด้วยว่าเหตุผลที่ ครม.ไม่รับหลักการเพราะเป็นประเด็นการเมือง เนื่องจากเป็นร่างกฎหมายของอดีตพรรคอนาคตใหม่ ปัจจุบันเป็นพรรคก้าวไกล ใช่หรือไม่

ทั้งนี้นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่า ตนฐานะส.ส. และ คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) พยายามรับร่างพ.ร.บ.ของส.ส. ไปให้ครม. พิจารณาด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ เพื่อนำไปสู่การพิจารณา แต่การพิจารณานั้นต้องรับฟังความเห็นของหลายหน่วยงาน ซึ่งตนยืนยันด้วยความบริสุทธิ์ใจ อีกครั้ง และมีหลายเรื่องที่ต้องร่วมกันแก้ไข และร่วมกันทำ

แสดงความเห็น