พปชร. ประกาศความเหนียวแน่นเตรียมพร้อมศึกเลือกตั้งครั้งหน้า มั่นใจกวาดส.ส. ได้เกิน 150 คน

ที่ทำการพรรคพลังประชารัฐ น.ส.พัชรินทร์  ซำศิริพงษ์ กทม.เขต2 ในฐานะ โฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร. ) เปิดเผยว่าในวันนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เป็นประธานการประชุมพรรค โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ซึ่งที่ประชุมได้แต่งตั้งกรรมการบริหารพรรครักษาการ 2 ตำแหน่งที่ว่างลง โดยให้นายสันติ พร้อมพัฒน์ ดำรงตำแหน่ง รักษาการเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ  และ   นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ รักษาการตำแหน่งนายทะเบียนพรรค   ไปจนกว่าจะมีการประชุมพรรคสามัญประจำปีของพรรค  พร้อมกับการแต่งตั้ง นายสุชาติ ชมกลิ่น เป็นรักษาการผู้อำนวยการพรรค นายชัยวุฒิ ธนาคมนุสรณ์  เป็นรักษาการรองหัวหน้าพรรค เพื่อให้การบริหารงานพรรคสามารถขับเคลื่อนการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการหารือการเตรียมการเลือกตั้ง ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ผ่านโครงสร้างทั้ง 10 ภาค และยังให้ส.ส. ของพรรค ทำหน้าหน้าที่ในพื้นที่ที่จะรับฟังปัญหาพี่น้องประชาชนเพื่อให้สะท้อนประเด็นต่างๆ ที่ประชาชนมีความต้องการในครั้งถัดไป เพื่อนำมาสู่การเตรียมความพร้อมการกำหนดนโยบายในแต่ละพื้นที่  และผลักดันให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง รวมทั้งการทำหน้าที่ในสภาในด้านต่างๆ อย่างเต็มที่ มั่นใจว่าการเลือกตั้งครั้งหน้า พปชร. จะได้รับเลือกตั้ง ส.ส.เข้าสู่สภาฯ ไม่น้อยกว่า 150 เสียง 

ทั้งนี้ในการประชุมครั้งนี้ หัวหน้าพรรค ยังได้ย้ำว่า พรรคพลังประชารัฐยังมีคงมีความเหนียวแน่น มีความกลมเกลียวและยังคงที่จะมุ่งมั่นทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน เพื่อสถาบัน เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ยังคงให้พรรคเป็นสถาบันการเมืองที่เข้มแข็งต่อไป  ขณะเดียวกันทางหัวหน้าพรรคฯ ยังได้เปิดรับฟังข้อเสนอแนะจากสมาชิกทุกๆคน เพื่อให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมในประเด็นต่างๆ

แสดงความเห็น