เพื่อไทย ชี้ เหตุสภาล่มบ่อยเกิดจากรอยร้าวรัฐบาล ไร้เอกภาพ

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า การอภิปรายรัฐบาลโดยไม่ลงมติ ตามมาตรา 152 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  และรัฐบาลควรตั้งใจที่จะรับฟังเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาให้ประชาชน การยื่นอภิปรายครั้งนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่ฝ่ายค้านมีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา เมื่อรัฐบาลทำงาน ผิดพลาด ล้มเหลวในการแก้ปัญหาประเทศ จำเป็นต้องเร่งแก้ไข เพราะความเดือดร้อนของประชาชนรัฐบาลจะนิ่งเฉยไม่ได้  

ส่วนกรณีที่พล.อ.ประยุทธ์ อ้างว่าจะตอบกว้างๆ ที่เหลือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตอบแทน นั้น นายประเสริฐ กล่าวว่าชัดเจนว่าพล.อ.ประยุทธ์ ไม่รู้เรื่องการบริหารราชการแผ่นดินเลย รวมทั้งไม่ใส่ใจในความเดือดร้อนของประชาชน เพราะญัตติ ที่ยื่นมุ่งตรงไปที่พลเอกประยุทธ์ ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ดังนั้นต้องแสดงความรับผิดชอบ อย่าลอยตัวหนีปัญหา หรือเลี่ยงในการตอบข้อซักถามของฝ่ายตรวจสอบ

นายประเสริฐ กล่าวอีกว่า พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ควรที่จะปัดสวะให้พ้นตัว ใช้วิธีการแก้ปัญหารายวันไม่เกิดประโยชน์ในระยะยาว ตลอด 7 ปีพล.อ.ประยุทธ์   ไม่เคยยอมรับความจริงว่าตัวเองไร้ความสามารถ และคิดว่าตัวเองเก่งกว่าใครจึงไม่ฟังคำแนะนำจากใครทั้งสิ้น ดังนั้นปัญหาประเทศจึงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้พี่น้องประชาชน เดือดร้อนไปทั้งประเทศ

“การที่สภาล่มปัญหาเกิดมาจากความไม่เป็นเอกภาพและเกิดรอยร้าวของฝ่ายรัฐบาล เมื่อรัฐบาลมีเสียงมากกว่าฝ่ายค้าน องค์ประชุมจึงเป็นเรื่องของรัฐบาล นอกจากนี้แล้วที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ ไม่เคยให้ความสำคัญกับรัฐสภา ไม่เคยมาประชุมสภา ทั้งๆ ที่สภาเป็นตัวแทนของประชาชน เมื่อรัฐบาลไม่ให้ความสำคัญต่อสภา ปัญหาของพี่น้องประชาชนก็ไม่ได้รับการแก้ไข  ปัญหาของประเทศชี้ไปที่ต้นตอของปัญหาคือรัฐธรรมนูญ เมื่อรัฐธรรมนูญไม่ให้ความสำคัญกับประชาชน ไม่ยอมรับความต้องการของประชาชน ถึงเวลานี้ประชาชนไม่ยอมรับ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นผู้นำเพราะประชาชนไม่ได้เลือกให้พล.อ.ประยุทธ์ มาเป็นนายกรัฐมนตรี แต่มาจากรัฐธรรมนูญที่สืบทอดอำนาจเผด็จการ ส่งผลให้ประเทศชาติและประชาชนเดือดร้อนทั้งประเทศ” นายประเสริฐ กล่าว

แสดงความเห็น