ชวน ย้ำ ส.ส. ให้ความสำคัญองค์ประชุม ดัน ผลงาน กมธ. ให้ผ่านสภา

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวต่อที่ประชุมสภาฯ ช่วงท้ายหลังจากที่ครบเรื่องตามวาระเพื่อทราบแล้วว่า ในการประชุมสภาฯ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ จะเป็นวาระพิจารณารายงานที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ซึ่งมีทั้งหมด 18 เรื่อง เบื้องต้นคาดว่าจะประชุมอีกสักครั้งจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้รายงานของกมธ. ที่ทำมาเป็นปี เป็นผลงานของพวกเรา เมื่อทำเสร็จแล้วต้องให้สภาฯให้ความเห็นชอบ ดังนั้นองค์ประชุมจึงสำคัญ

“เมื่อกมธ.พิจารณาเสร็จแล้ว จะมาค้างเติ่งในวาระประชุม ผมให้คำแนะนำว่าใครอยู่กมธ.อะไร มีกี่คนใครเป็นประธานต้องเตรียมตัวนำเสนอ และการนำเสนอนั้นเพื่อให้สภาฯ เห็นชอบและผ่านไปให้ได้ หาก 18 เรื่องไม่ได้รับพิจารณาจะค้างไปเรื่อยๆ และรายงานของกมธ.ที่ ทำเสร็จแล้วจะทยอยมาเพิ่ม ดังนั้นผมจะรอดูว่าจะผ่านไปได้กี่เรื่องในวันพรุ่งนี้” นายชวน กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับรายงานของกมธ. ที่น่าสนใจ อาทิ รายงานผลการพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ที่รอการลงมติ หลังจากที่กมธ.ได้นำเสนอและมีส.ส. อภิปราย โดยส่วนใหญ่แสดงความเห็นติติง และไม่เห็นชอบเนื้อจากมีเนื้อหาที่พิจารณาด้านเดียว คือ สนับสนุนโครงการให้เดินหน้า โดยไม่ฟังเสียงคัดค้านจากผู้เห็นต่าง, รายงาน ศึกษา ปัญหาการบังคับใช้และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562, รายงาน เรื่องแนวทางการเสนอกฎหมายบำนาญพื้นฐานแห่งชาติ, รางานการศึกษา เรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เป็นต้น

แสดงความเห็น