“บิ๊กบี้” สั่งมทภ.4 เร่งสอบข้อเท็จจริง ปมทหารลงพื้นที่เลือกตั้งซ่อม ยัน ทบ.วางตัวเป็นกลางทุกการเลือกตั้ง

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยถึงกรณีที่มีการเสนอข่าวโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ระบุว่าอาจมีทหารลงพื้นที่ในการเลือกตั้งที่ จ.ชุมพรและขอให้กองทัพบกดำเนินการนั้น ว่า พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) รับทราบแล้ว และได้สั่งการให้แม่ทัพภาคที่ 4 ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงรวบรวมข้อมูลและรายงานให้กองทัพบกทราบโดยด่วน อย่างไรก็ตาม  หากมีส่วนใดที่ไม่ดำเนินตามนโยบาย ต้องได้รับการพิจารณาและรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองกระทำทั้งในเรื่องวินัยทหารและกฎหมายบ้านเมือง

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ กล่าวอีกว่า ขอเรียนว่ากองทัพบกในฐานะกลไกหนึ่งของรัฐ มีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องการเมืองและดำเนินการตามเจตนารมณ์มาโดยตลอดคือ การวางตัวเป็นกลางทางการเมืองในทุกการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้กำลังพล ครอบครัวและประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามวิถีทางในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในทุกการเลือกตั้งที่ทางภาครัฐกำหนด นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนคณะกรรมการการเลือกตั้งในทุกระดับเมื่อได้รับการร้องขอ ซึ่งเป็นไปตาม “แนวทางการปฏิบัติของกองทัพบกในการสนับสนุนการเลือกตั้ง พ.ศ.2562” ที่กำหนดให้หน่วยทหาร กำลังพล ยึดถือปฏิบัติในทุกการเลือกตั้ง โดยเฉพาะการวางตนเป็นกลางไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับฝ่ายการเมืองใดๆ ทั้งนี้ในทุกการเลือกตั้งที่ผ่านมา กำลังพลได้ยึดถือตามแนวทางดังกล่าวและไม่ปรากฏการปฏิบัติใดๆที่ไม่เหมาะสม

“กองทัพบกขอเรียนว่าหากมีข้อมูลว่ากำลังพลมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทางการเมือง ก็สามารถดำเนินการแจ้งผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่ กองทัพบกส่วนกลาง หรือใช้กลไกกฎหมายบ้านเมืองดำเนินการได้ เพื่อร่วมกันสร้างสังคมประชาธิปไตยที่สงบเรียบร้อย โดยขอให้การแจ้งพฤติกรรมดังกล่าว บนข้อมูลพยานหลักฐาน มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้ทัศนคติหรือความกังวลใจส่วนบุคคล ส่งผลต่อภาพพจน์ขององค์กร” รองโฆษกกองทัพบก กล่าว

แสดงความเห็น