รมว.ยุติธรรม อวยพรปีใหม่ 2565 ขอให้มีแต่ความสุข พร้อมยกระดับกระทรวงให้ทุกคนเชื่อมั่น

รมว.ยุติธรรม อวยพรปีใหม่ 2565 ขอให้มีแต่ความสุข พร้อมยกระดับกระทรวงให้ทุกคนเชื่อมั่น การทำงานต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ เร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนรับรู้สิทธิ หวังทำให้ชาวบ้านเข้าถึงได้ง่าย นำความยุติธรรมใส่ถึงมือประชาชน

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 ตนและข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม ขอส่งความปรารถนาดีไปยังพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่าน ในปีที่ผ่านมาเราต้องก้าวผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ในการทำงานจนสำเร็จได้ตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ที่สำคัญยิ่ง ตนขอขอบคุณข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมทุกท่าน ที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจตามนโยบายที่วางไว้ด้วยสรรพกำลังของบุคลากรจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมอย่างเต็มความสามารถ ปีที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรมในฐานะองค์กรหลักในการสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรม บนรากฐานของความเท่าเทียม โดยนำความยุติธรรมไปสู่ประชาชนด้วยความสะดวก และรวดเร็ว รวมทั้งสร้างสังคมแห่งความปลอดภัย กระทรวงยุติธรรมได้บูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพร้อมเคียงข้าง สร้างความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ตามนโยบายของศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน

 “สำหรับทิศทางการทำงานต่อไปของกระทรวงยุติธรรม ผมได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่ายและทั่วถึง ซึ่งให้ความสำคัญต่อการทำงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้ความเสมอภาคแก่ทุกฝ่าย ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนได้รับรู้ถึงสิทธิของตนเองในกระบวนการยุติธรรม พร้อมบูรณาการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาแก่พี่น้องประชาชนว่ากระทรวงยุติธรรมเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงและเราจะนำความยุติธรรมใส่มือให้กับประชาชน ในโอกาสเทศกาลปีใหม่นี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ โปรดบันดาลความสุขความสมปรารถนา และกำลังใจแด่ทุกท่านรวมถึงครอบครัว มีสุขภาพแข็งแรง มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้บังเกิดแก่ประเทศชาติต่อไป สวัสดีปีใหม่ 2565” นายสมศักดิ์ กล่าว

แสดงความเห็น