“สมศักดิ์” พอใจลงพื้นที่นครพนม พร้อมคิกออฟเก็บเกี่ยวฟ้าทะลายโจร แจกต้นพันธุ์กระท่อม หวังช่วยสร้างอาชีพ

“สมศักดิ์” พอใจลงพื้นที่นครพนม สร้างการรับรู้งานกระทรวง พร้อมคิกออฟเก็บเกี่ยวฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่เก็บเดือนพ่อ แจกต้นพันธุ์กระท่อมหวังช่วยสร้างอาชีพ ชี้ทุกหน่วยงานในสังกัดต้องเร่งพัฒนาบริการประชาชน ให้ทุกคนเข้าถึงได้

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงการลงพื้นที่ จ.นครพนม ว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ตนได้ไปพร้อมกับ น.ส.ณัฐภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วย รมว.ยุติธรรม นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. นายณรงค์ จุ้ยเส่ย รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และข้าราชการจากหลายหน่วยงานในกระทรวง โดยไปสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ได้รู้จักเนื้องานของกระทรวงยุติธรรมว่ามีอะไรบ้าง และประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเข้าถึง ซึ่งถือว่าน่าพอใจ เพราะเราได้ทำให้ประชาชนได้เข้าใจ เช่นการสร้างความปลอดภัยให้สังคมโดยเฉพาะสุภาพสตรี ที่เราได้ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง (JSOC) และการจัดทำฐานขอมูลต่างๆไว้ เพื่อสร้างความมั่นใจ ความเชื่อมั่น และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่อประชาชนอย่างแท้จริง และ การส่งเสริมการปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร และการปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติด ทำให้ชาวบ้านมีรายได้จากการขายฟ้าทะลายโจรและใบกระท่อม จากใบไม้กลายเป็นเงินทอง แต่หากเราปลูกมากราคาอาจจะตกลง ดังนั้นอาจจะต้องวางแผนให้ดี

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ตนยังได้ไปตรวจเยี่ยมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อส่งเสริมอาชีพ ป้องกันปัญหายาเสพติด การปลูกฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ และมอบพันธุ์กล้าฟ้าทะลายโจร และพันธุ์กระท่อม 1 ครัวเรือน 1 ต้น และต่อด้วยพิธีการเก็บเกี่ยวต้นฟ้าทะลายโจร โดยมีประชาชนในชุมชนร่วมงานจำนวนมากร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ได้สนใจโครงการและงานของกระทรวงยุติธรรม ได้สอบถามและพูดคุยอย่างหลากหลาย และตนยังได้ให้ความรู้ในด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่เน้นการยึดทรัพย์ตัดวงจรและสาวไปถึงตัวผู้บงการมากขึ้น และยังมอบทุนสงเคราะห์ให้กับผู้กระทำผิดที่อยู่ในการดูแลของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมและมอบเงินค่าทดแทนและค่าเสียหายจำเลยในคดีอาญา และเงินช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม ซึ่งเรามีงบประมาณในส่วนนี้ปีละ 450 ล้านบาท จึงอยากให้ประชาชนเข้าถึง

“การปลูกกระท่อมชาวอีสานเองก็อยากปลูกได้และอยากให้ออกมาดีไม่แพ้ภาคใต้ ซึ่งแม้ว่าภาพรวมของงานจะน่าพอใจ แต่ยังมีสิ่งที่กระทรวงยุติธรรมต้องพัฒนา เพื่อให้ประชาชนรู้จักงานของกระทรวง และเข้าถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและกองทุนยุติธรรม ผมขอให้ประชาชนมาใช้บริการเยอะๆ และขอให้หน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมทำงานหนักขึ้นเพราะเราเป็นข้าราชการที่เงินเดือนมาจากภาษีประชาชน ดังนั้นเราต้องเร่งบริการประชาอย่างเต็มที่” นายสมศักดิ์ กล่าว

แสดงความเห็น