สันติ แย้มกลางสภาฯ หารือ “สรรพากร” ขยายเกณฑ์ช่วยภาษี “ร้านค้าคนละครึ่ง”

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง ตอบกระทู้ถามสดในที่ประชุมสภาฯ ถึงกรณีการเก็บภาษีเงินได้ประจำปีกับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าโครงการคนละครึ่ง ว่า ตนจะหารือกับกรมสรรพากร เพื่อขยายความช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการชำระภาษีในภาวะวิกฤตโควิด-19 ซึ่งเป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง อย่างไรก็ดีที่พบว่าผู้ประกอบการ จำนวน 1.3 ล้านราย ถูกกรมสรรพากร มีหนังสือให้ชำระค่าภาษีย้อนหลังนั้น เข้าใจว่ากรมสรรพากรออกหนังสือแจ้งให้ชำระภาษีไม่ใช่เรียกเฉพาะบุคคลให้ไปชำระภาษี

นายสันติ กล่าวด้วยว่าสำหรับการชำระภาษีของผู้ประกอบการ กรมสรรพากรมีหลักเกณฑ์ คือ หากมียอดขาย 4 หมื่นบาทต่อเดือนหรือไม่เกิน 5 แสนบาทปี ต้องเสียภาษีตามเกณฑ์แต่เป็นเงินจำนวนไม่มาก ส่วนที่กังวลว่าจะถูกเรียกย้อนหลังนั้น โครงการคนละครึ่ง เริ่มในเดือน ธันวาคม 2563 จะใช้ปีเสียภาษีคือปี 2564  และกรมสรรพากรได้ออกข้อบังคับ เกณฑ์การเสียภาษีเพื่อช่วยเหลือประชาชนฐานรากระดับหนึ่ง

นายสันติ กล่าวถึงความสำคัญของโครงการคนละครึ่งด้วยว่า เป็นความชาญฉลาดของผู้ที่ดูแลเศรษฐกิจที่ทำโครงการดังกล่าวซึ่งช่วยให้เงินกระจายไปสู่ฐานรากและเศรษฐกิจประคองตัวได้ ทั้งนี้ในโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ที่ดำเนินการ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – ธันวาคม พบว่ามีการใช้จ่ายเงิน 1.1 แสนล้านบาท และรัฐบาลต้องนำเงินใส่ในระบบอีก 1.1 แสนล้านบาท รวมเป็น 2.2 แสนล้านบาท ทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศขยายและหมุนเวียน รวมถึงขับเคลื่อนมากถึง 5-7 เท่า สำหรับประชาชนที่ใช้สิทธิตั้งแต่เฟสแรก จนถึงเฟสสาม พบว่ามีกว่า 40 ล้านคน ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จในด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจรวมถึงรักษาเศรษฐกิจให้เดินได้

แสดงความเห็น