“สิระ” สิ้นสุดสภาพ ส.ส. ศาลรธน.ชี้เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดคดีฉ้อโกง ขาดคุณสมบัติ

ศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยคำร้อง กรณีนายสิระ เจนจาคะ ส.ส. กทม. พรรคพลังประชารัฐ มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (10) เป็นเหตุให้สมาชิกภาพ ส.ส.สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) จากเหตุเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดของศาลแขวงปทุมวัน ในคดีหมายเลขดำที่ 812/2538 คดีหมายเลขแดงที่ 2218/2538 กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา โดยศาลเห็นว่า ข้อกล่าวอ้างของนายสิระทุกข้อไม่อาจรับฟังได้ และข้อเท็จจริงฟังได้ว่าผู้เสียหายในคดีดังกล่าวไม่เคยได้รับเงินชดใช้ค่าเสียหาย และไม่เคยถอนคำฟ้อง ดังนั้นคำพิพากษาดังกล่าวจึงถึงที่สุด นายสิระจึงเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดโดยศาลแขวงปทุมวัน ว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ จึงเป็นบุคคลมีลักษณะต้องห้ามไม่ให้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นเหตุให้สมาชิกภาพ ส.ส. ของนายสิระสิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา 98 (10) โดยให้สมาชิกภาพ ส.ส. ของนายสิระสิ้นสุดลงตั้งแต่ วันที่ 24 มี.ค.2562 ซึ่งเป็นวันเลือกตั้ง และเมื่อตำแหน่ง ส.ส.ของนายสิระว่างลง และต้องมีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลงภายใน 45 วัน นับตั้งแต่ตำแหน่งว่างลง จึงให้ถือว่าวันที่ตำแหน่ง ส.ส. ว่างลง คือวันที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัย 

แสดงความเห็น