ก้าวไกล เสนอ แก้พ.ร.ป.พรรคการเมือง ริบอำนาจ “ศาลรธน.” ยุบพรรค เพิ่มโทษ กกต. จัดเลือกตั้งไม่สุจริต

นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวว่า พรรคก้าวไกล และพรรคเสรีรวมไทย รวมถึงพรรคเพื่อชาติร่วมลงชื่อเพื่อเสนอร่างแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. และ ร่างพ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง เรียบร้อยแล้ว และเตรียมเสนอต่อประธานรัฐสภาเร็วๆ นี้ ทั้งนี้ในสาระสำคัญของร่างพ.ร.ป.ที่เสนอ อาทิ การใช้สูตรคำนวณคะแนน ส.ส.บัญชีรายชื่อ แบบ MMM คือ ให้นำคะแนนรวมของพรรคที่ได้จากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อทั่วประเทศ หารด้วยจำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน เพื่อคิดคะแนนเฉลี่ยก่อนนำไปจัดสรรให้กับพรรคการเมืองตามสัดส่วนของคะแนนดังกล่าว โดยวิธีการดังกล่าวเชื่อว่าจะทำให้พรรคการเมืองใช้นโยบายหาเสียงเชิงประเด็น ตอบสนองในพื้นที่ ควบคู่กับการบริหารภาพรวมได้ , กำหนดให้ใช้หมายเลขผู้สมัคร ส.ส. หมายเลขเดียวกันทั้งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งกรณีดังกล่าวตนเชื่อว่าไม่มีประเด็นโต้แย้งทางกฎหมาย เพราะขึ้นอยู่กับการออกแบบระบบที่เป็นประโยชน์กับประชาชนในการตัดสินใจ แต่หากแยกหมายเลขผู้สมัครระหว่างส.ส.เขตและบัญชีรายชื่อออกจากกันประโยชน์ไม่เกิดกับประชาชนและมีเจตนาสร้างความสับสน

นายธีรัจชัย  กล่าวด้วยว่า คงหลักการให้พรรคการเมืองตั้งง่าย ไม่ซับซ้อน และยุบยาก ด้วยการตัดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรคการเมือง ทั้งนี้เจตนารมณ์เพื่อให้พรรคการเมืองเติบโตตามระบบและไม่มีการใช้อำนาจของคนไม่กี่คนเพื่อขัดขวางการเติบโต นอกจากนั้นเพื่อให้พรรคการเมืองมีการแข่งขัน ไม่ใช่ใช้อำนาจนอกระบบทำลาย แต่ในประเด็นการตรวจสอบพรรคการเมืองในประเด็นอื่นๆ นั้นยังคงไว้ตามบทบัญญัติเดิม ทั้งนี้ในการเลือกตั้งปี62 ที่ผ่านมา ซึ่งพบปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ร่างพ.ร.ป.ของพรรคก้าวไกล ได้กำหนดบทบัญญัติขึ้นใหม่ เพื่อกำหนดบทลงโทษกับผู้จัดการและควบคุมการเลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม

นายธีรัจชัย กล่าวด้วยว่า สำหรับการเลือกตั้งขั้นต้นเพื่อหาผู้สมัคร ส.ส. (ไพรมารีโหวต) พรรคเสนอให้แก้ไขโดยใช้เขตจังหวัดดำเนินการแทนใช้เขตเลือกตั้ง เพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ตั้งแต่เป็นพรรคอนาคตใหม่ ได้ทำไพรมารีโหวต พบปัญหาและอุปสรรค เช่น เพิ่มภาระค่าใช้จ่าย, สมาชิกจำนวนน้อยไม่ตอบโจทย์ ดังนั้นจึงเห็นว่าการทำไพรมารี่โหวต สามารถทำได้แต่ต้องคำนึงถึงจำนวนสมาชิกพรรคที่มากพอสมควรด้วย นอกจากนั้นยังแก้ไขว่าด้วยการหาสมาชิกพรรค การชำระค่าธรรมเนียมสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง โดยกำหนดให้เขียนไว้ในข้อบังคับพรรคการเมืองแทน

นายธีรัจชัย กล่าวด้วยว่า รายละเอียดของเนื้อหาทั้งหมด พรรคก้าวไกลจะแถลงรายละเอียดอย่างเป็นทางการอีกทั้งก่อนจะยื่นเนื้อหาต่อประธานรัฐสภา อย่างไรก็ดีในรายละเอียดของการแก้ไขที่มีจำนวนมาก เป็นเหตุผลหนึ่งที่พรรคแยกยื่นร่างแก้ไขพ.ร.ป.ที่ใช้ในการเลือกตั้ง จากพรรคเพื่อไทย

แสดงความเห็น