กกต. แจงเตรียมงบ 17 ล้าน ไว้อบรมพรรคการเมือง เตรียมพร้อมทำไพรมารี่โหวต

ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมวุฒิสภา ที่มีนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานสภาฯ คนที่สอง ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้รับทราบรายงานการสรรหาผู้สมัครรรับเลือกตั้งส.ส. โดยกระบวนการเลือกตั้งขั้นต้น (ไพรมารี่โหวต) ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) กิจการองค์กรอิสระตามรัฐธธรรมนูญ วุฒิสภา 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กกต. ได้ทำหนังสือตอบกลับโดยไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม พร้อมแจกแจงถึงการเตรียมความพร้อมในกรณีไพรมารี่โหวต ได้แก่ แจ้งให้พรรคการเมืองเตรียมความพร้อม , เตรียมทำโครงการเพื่อให้ความรู้กับพรรคการเมือง ประจำปีงบประมาณ 2565  รวม 17 ล้านบาท เพื่อทำกิจกรรม 5 โครงการ ได้แก่   โครงการประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินกิจการของพรรคการเมืองผ่านระบบออนไลน์ โดยตั้งวงเงินดำเนินการ 2.4 แสนบาท ช่วงพฤศจิกายน 2564 – มิถุนายน2565, โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางดำเนินงานกับสาขาพรรคและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 4 ภาค  ตั้งงบประะมาณไว้ 8.1 ล้านบาท ทำช่วง มกราคม 2565 ถึง สิงหาคม 2565

หนังสือกกต. ระบุด้วยว่า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง ตั้งงบประมาณ ไว้ที่ 7.2 ล้านบาท ทำช่วง พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565, โครงการ เสวนาแนวทางพัฒนาพรรคการเมืองสู่ความเป็นสถาบันทางการเมือง  ตั้งงบประมาณ ไว้ที่ 9.4 แสนบาท  ทำช่วงธันวาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565 และ โครงการจัดพิมพ์เอกสารชุดคู่มือปฏิบัติงานของพรรคการเมือง  ตั้งงบประมาณไว้ที่ 7.5 แสนบาท ทำช่วงพฤษภาคม ถึง กันยายน 2565

แสดงความเห็น