พลังท้องถิ่นไท นัดประชุมใหญ่ 11 ธ.ค. เตรียมประกาศจุดยืนเลือกตั้ง ส.ส. -กทม.

นายโกวิทย์ พวงงาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท เปิดเผยว่าพรรคพลังท้องถิ่นไท นัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี วันที่ 11 ธ.ค. นี้ ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ เพื่อพิจารณาในวาระต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ดีมีประเด็นสำคัญ คือ การเลือกกรรมการบริหารพรรคและตำแหน่งต่างๆ ที่ว่างอยู่ 4-5 ตำแหน่ง ได้แก่ รองหัวหน้าพรรค 1 ตำแหน่ง, เลขาธิการพรรค, โฆษกพรรค,  และกรรมการบริหารพรรค 2 ตำแหน่ง นอกจากนั้นจะมีการประกาศจุดยืนของพรรคต่อการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส. ทั้ง 400 เขต และ เลือกตั้งท้องถิ่น คือ กทม. ด้วย

นายโกวิทย์ กล่าวด้วยว่าสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพ (ส.ก.) อย่างที่ตนบอกว่าพรรคอยู่ระหว่างตัดสินใจ ทั้งนี้ตนยังมีความเห็นต่อการเลือกตั้งในพื้นที่กทม. ด้วยว่า กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่โตเกินไป ควรจะแบ่งกทม. ออกเป็น 2 ชั้น เหมือนกับการบริหารเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส  หรือ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น โดยให้มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดูแลภาพรวม และมีเทศบาลนครกรุงเทพ 6 เขต เพื่อให้การดูแลปัญหาเข้าถึง และทำให้การพัฒนาก้าวไปกับการเติบโตของเมือง ซึ่งแนวคิดดังกล่าวยอมรับว่าอาจเป็นไปได้ยาก เพราะต้องแก้ไขกฎหมายกรุงเทพ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แสดงความเห็น