ชวน บอก ฝ่ายค้านยังไม่ยื่นร่างกฎหมายลูก

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญสองฉบับเพื่อให้สอดรับกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ว่า จนถึงขณะนี้ยังไม่มีพรรคการเมืองใด ประสานเพื่อขอยื่นร่างแก้ไข กฎหมายลูกเข้ามา แต่ได้สั่งการให้ฝ่ายเลขาธิการไปติดตามเรื่องดังกล่าวแล้ว และเชื่อว่าแต่ละฝ่ายที่จะยื่น ต้องใช้เวลาพิจารณาระยะหนึ่งเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์

แสดงความเห็น