“รฎาวัญ” เล็ง ชงตั้ง “กระทรวงเเพทย์แผนไทย” จี้ รัฐหันมาเหลียวเเลเเพทย์ทางเลือก สู้ “โอมิครอน”

นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ หัวหน้าพรรคเสมอภาค และประธานองค์กรภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กล่าวถึงการพบผู้ติดเชื้อโควิดโอมิครอน รายเเรกในประเทศไทย ว่า ท่ามกลางวิกฤตและความตื่นตระหนกที่อาจจะเกิดขึ้น ยกตัวอย่าง เช่น ข่าวการแพร่ระบาดเชื้อกลายพันธุ์ โอมิครอน ทำนักลงทุนทั่วโลกเทขายหุ้นช่วง วันที่ 26 พ.ย. เกิดแบล็กฟรายเดย์ ตลาดหุ้นทั่วโลกดิ่งลงรุนแรง เริ่มตั้งแต่ดัชนีดาวโจนส์ล่วงหน้า ตามด้วยตลาดหุ้นเอเชีย ไล่ไปตลาดหุ้นยุโรป และตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ทรุดลง 905 จุด เป็นต้น ยังมีสิ่งหนึ่งที่รัฐและผู้เกี่ยวข้องยังคงหลงลืม แนวทางที่ ช่วยลดการเกิดผลกระทบจากโควิด ทั้งที่ยังไม่กลายพันธุ์ และกลายพันธุ์แล้วอย่าง “โอมิครอน” น้อยที่สุดก็สามารถทำได้ โดยต้องไม่หวังพึ่งการฉีดวัคซีนเท่านั้น รัฐบาลต้องยกระดับและสนับสนุนให้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นำผลิตภัณท์ ตำรับยาสมุนไพรไทย และวิทยาการการแพทย์ทางเลือก มาป้องกัน-รักษา-ฟื้นฟู ควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน โดยต้องสนับสนุนให้โอกาส ให้บทบาท ให้งบประมาณ ให้การคุ้มครอง เช่นเดียวกับที่สนับสนุนการแพทย์แผนปัจจุบัน อยากเห็นรัฐบาลนำตำรับยาแผนไทย เช่น ยาห้าราก มาใช้ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู ไวรัสโควิด-19 ทุกสายพันธุ์รวมทั้งสายพันธุ์ “โอมิครอน” ที่พบล่าสุด 

“ในรอบ1-2ปี ที่ไวรัสโควิด-19แพร่ระบาด ประเทศไทยเสียโอกาสไปมากมายอย่างน่าเสียดาย เพราะเราขาดการสนับสนุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ทั้งๆที่มีหน่วยงานระดับกรมรับผิดชอบโดยตรง ในฐานะหัวหน้าพรรคเสมอภาค เราจึงกำหนดนโยบายจัดตั้ง กระทรวงการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อพัฒนายกระดับตำรับยาสมุนไพรไทย ผลิตภัณท์สมุนไพรไทยสู่สากล จะสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม ประเทศไทยจะสามารถยืนหยัดได้ด้วยขาของตนเอง พึ่งพาตนเอง พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติในประเทศ ด้วยการส่งเสริมการปลูก การแปรรูป และการจำหน่ายตำรับยาแผนไทยไปทั่วโลก ลดการนำเข้ายาแผนปัจจุบัน จะช่วยลดรายจ่ายของประเทศลงได้อย่างมหาศาล” นางรฎาวัญ กล่าว

แสดงความเห็น