รมว.ยุติธรรม ชม ยธ.จังหวัดกระตือรือร้น เข้าถึงปชช. เร่งสานสัมพันธ์ชาวบ้าน เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

รมว.ยุติธรรม ชม ยธ.จังหวัดกระตือรือร้น เข้าถึงประชาชนมากขึ้น ขอให้ทุกแห่งเร่งสานสัมพันธ์ชาวบ้านให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย เผยภาพรวมเยียวยาแพะแล้ว 2,525 ราย รวมกว่า 550 ล้านบาท

ที่กระทรวงยุติธรรม มีการประชุมคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการ รมว.ยุติธรรม น.ส.ณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรมว.ยุติธรรม นายธนวัชร นิติกาญจนา ที่ปรึกษา รมว.ยุติธรรม นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม อธิบดีกรมต่าง และข้าราชการร่วมประชุม

โดยในที่ประชุมได้รายงาน ภาพรวมการช่วยเหลือเยียวยาแพะหรือผู้เสียหายในคดีอาญา ปีงบประมาณ 2545-2565 ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน อนุมัติให้ความช่วยเหลือแพะหรือจำเลยในคดีอาญา ไปแล้ว 2,525 ราย เป็นเงิน 550,311,972 บาท โดยผลการพิจารณาช่วยเหลือเยียวยาแพะตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีทั้งสิ้น 411 ราย ได้แก่ เอกสารครบถ้วนพร้อมนำเข้าประชุม 17 ราย ดำเนินการแจ้งสิทธิแล้วอยู่ระหว่างจำเลยมายื่นคำขอ 69 ราย ประสานผู้นำชุมชนและรอตรวจสอบที่อยู่ปัจจุบัน 15 ราย จำเลยย้ายภูมิลำเนาไปจังหวัดอื่น 8 ราย ไม่ประสงค์ยื่นคำขอ 35 ราย คดียังไม่ถึงที่สุด 90 ราย เกินระยะเวลายื่นคำขอ 1 ปี 6 ราย เสนอคณะกรรมการฯพิจารณาแล้ว 57 ราย อื่น ๆ อีก 73 ราย ผลการพิจารณา 57 ราย พิจารณาจ่าย 11 ราย รวมเงิน 3,366,601 บาท

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ตนต้องขอชื่นชมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ที่มีความกระตือรือร้นที่ดี จากการที่ตนได้มีการลงพื้นที่ ได้รับรู้และเห็นว่าในหลายพื้นที่เข้าถึงประชาชนมากขึ้นกว่าเดิมมาก ช่วยเหลือ เข้าถึง สานสัมพันธ์กับชาวบ้าน ซึ่งตนขอให้เคร่งครัดแนวทางตรงนี้ เร่งให้เข้าถึงชาวบ้าน เพื่อให้พวกเขาสามารถเข้ากระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย และขอให้ทำเช่นเดียวกันทุกจังหวัด เราต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติ เพราะอาจจะทำให้คนบางกลุ่มเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจได้

แสดงความเห็น