กกต.เผยเลือกตั้ง อบต. ลงคะแนนได้ลุล่วงทุกหน่วย คาดรู้ผลไม่เป็นทางการ 4 ทุ่ม

กกต.เผยเลือกตั้ง อบต. จัดลงคะแนนได้ลุล่วงทุกหน่วย ขอบคุณ ปชช.ออกมาใช้สิทธิ พบการทำผิดกม.เลือกตั้ง ฉีกบัตร-ถ่ายรูปบัตรที่กาแล้ว คาดรู้ผลไม่เป็นทางการ 4 ทุ่ม

ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการ กกต. แถลงภายหลังปิดหีบเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ว่า การดำเนินการลงคะแนนในภาพรวมของทุกหน่วยเลือกตั้งยังสามารถดำเนินการจนถึงเวลาปิดการลงคะแนนตามปกติทุกหน่วย  ไม่มีเหตุที่สะดุดหยุดลงจนไม่สามารถดำเนินการลงคะแนนต่อไปได้ ซึ่งถือว่าทุกหน่วยเลือกตั้งได้ดำเนินการเปิดให้ลงคะแนนตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น. ได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่ในระหว่างการลงคะแนนมีรายงานการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งในหลายกรณี อาทิ การถ่ายภาพบัตรลงคะแนนที่ทำเครื่องหมายแล้ว 1 หน่วยเลือกตั้ง ที่จังหวัดบุรีรัมย์ และกรณีการฉีกบัตรเลือกตั้งซึ่งมีรายงานเบื้องต้นประมาณ 10 กว่าหน่วยเลือกตั้ง แต่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ โดยที่ตรวจสอบแล้วคือ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาญจนบุรี โดยเจ้าพนักงานในหน่วยเลือกตั้งได้ดำเนินการส่งตัวให้พนักงานสอบสวนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามกฎหมายต่อไปแล้ว อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบสัดส่วนกับจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดกว่า 6 หมื่นหน่วย กับหน่วยที่มีการกระทำความผิดยังเป็นส่วนน้อย ไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งก็ถือว่าในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

นายกิตติพงษ์ กล่าวอีกว่า สำหรับการนับคะแนนหลังจากนี้ คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจะทำหน้าที่นับคะแนนทั้งในส่วนของนายกอบต. และส.อบต. ไปพร้อมกัน โดยจะแบ่งเป็น 2 ชุด ชุดละ 4 คนทำหน้าที่นับคะแนน ซึ่งในตามกฎหมายเมื่อดำเนินการนับคะแนนแล้วจะห้ามประวิงเวลา ต้องดำเนินการนับไปอย่างต่อเนื่อง จนแล้วเสร็จ ซึ่งคาดว่าการนับคะแนนในครั้งนี้แต่ละหน่วยเลือกตั้งจะใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง โดยในส่วนของ ส.อบต.น่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการได้เลย ส่วน นายกอบต.จะต้องมีการนำคะแนนจากทุกหน่วยมารวมกัน อย่างไรก็ตามในภาพรวมแต่ละแห่งประมาณ 22.00 น. น่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการได้แล้ว ทั้งนี้ในส่วนการประกาศผลเลือกตั้ง หรือการรับรองผลการเลือกตั้งนั้น เมื่อ กกต. มีการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม ก็จะประกาสรับรองผลการเลือกตั้งให้แก่ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งภายใน 30 วันนับแต่วันเลือกตั้ง แต่หากมีเหตุอันควรเชื่อว่าการเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม ไม่ว่าจะมีผู้ร้องเรียนกล่าวโทษหรือไม่ กกต.จะดำเนินการสืบสวนไต่สวนให้แล้วเสร็จและประกาศผลการเลือกตั้ง หรือจัดเลือกตั้งใหม่หรือดำเนินการอื่นโดยเร็ว ไม่ช้ากว่า 60 วัน ดังนั้นวันสุดท้ายที่จะประกาศผลการเลือกตั้งหรือรับรองผลการเลือกตั้งคือวันที่ 27 ม.ค.2565 อย่างไรก็ตามในการประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวจะไม่เป็นการตัดอำนาจและหน้าที่ กกต. ที่จะดำเนินการสืบสวนไต่สวนหรือวินิจฉัยเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม

นายกิตติพงษ์ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามขอขอบคุณผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ทำหน้าที่โดยการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แม้จะต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด แต่ก็มีการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุขที่กำหนดเอาไว้อย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามการเลือกตั้ง อบต.ในครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ด้าน ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการ กกต. เปิดเผยถึงสถิติเรื่องร้องเรียนในการเลือกตั้ง อบต. ว่า ล่าสุดมีเรื่องร้องเรียน จำนวน  268 เรื่อง เป็นเรื่องซื้อเสียงมากที่สุด นอกนั้นเป็นเรื่องอื่นๆ เช่น การปิดป้ายไม่ถูกขนาด ไม่ตรงสถานที่  ผู้ช่วยหาเสียงไม่ได้แจ้ง ซึ่งเรื่องเหล่านี้อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบคำร้อง สถานการณ์โดยทั่วไปถือว่าปกติค่อนข้างที่จะเรียบร้อย แต่เรื่องซื้อสิทธิขายเสียงนั้นยังคงมีอยู่ ซึ่งเราก็มีชุดเคลื่อนที่เร็วยังได้รับรายงานอยู่ตลอดเวลา

เมื่อถามว่ากรณี อบต.บ้านใหม่ จ.นนทบุรี มีผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิไปแล้วยังพบว่ามีการหาเสียง และผู้มีสิทธิลงคะแนนให้หมายเลขผู้สมัครคนนั้นอยู่ กกต. จะดำเนินการอย่างไร นายกิตติพงษ์ กล่าวว่า หากผู้สมัครถูกถอนชื่อ ตามกฎหมาย และระเบียบ จะถือว่าผู้สมัครหมายเลขนั้นไม่มี เมื่อทำเครื่องหมายไปแล้วจะวินิจฉัยว่าเป็นบัตรเสีย เช่นเดียวกับผู้สมัครที่เสียชีวิตก่อนวันเลือกตั้งก็จะถือว่าหมายเลขนั้นไม่มี ยกเว้นเสียชีวิตในวันเลือกตั้งหรือหลังวันเลือกตั้ง หมายเลขนั้นจะยังคงอยู่และเป็นคะแนนของเขาอยู่ นอกจากนั้น กกต.มีการส่งชุดสืบสวนสอบสวนส่วนกลางลงไปเก็บหลักฐานทั้งหมด ซึ่งจะมีการมาประมวลกันว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปอีกครั้งหนึ่ง 

แสดงความเห็น