รัฐบาล เผยยอดผู้ประกอบการมาตรฐาน SHA เพิ่มเกือบ 10% และ SHA Plus เพิ่ม 38.98%

โฆษกรัฐบาล เผย ยอดผู้ประกอบการมาตรฐาน SHA เพิ่มเกือบ 10% และ SHA Plus เพิ่ม 38.98% หลังนายกฯ สั่งการเร่งแก้ปัญหา และหนุนผู้ประกอบการไทยเข้าถึงการขอรับมาตรฐาน SHA และ SHA Plus  ขณะที่ ททท. ยังคงเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่ไม่สามารถลงทะเบียนออนไลน์ถึง 30 พ.ย. นี้

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงผู้ประกอบที่ได้รับมาตรฐาน SHA และ SHA Plus ว่า มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากหลังการเปิดประเทศ 1 พ.ย. โดยมีผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน SHA จำนวน 27,846 แห่ง เพิ่มขึ้น 8.99% และสถานประกอบที่ได้รับมาตรฐาน SHA Plus เพิ่มขึ้นจาก 6,394 แห่ง เป็น 8,887 แห่ง หรือ 38.98%   เป็นความคืบหน้าหลัง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สั่งแก้ปัญหาและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการทุกไซส์ ทุกขนาด เข้าถึงการขอรับมาตรฐาน SHA และ SHA Plus อย่างเท่าเทียม เพื่อรองรับการเปิดประเทศ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้สรุปผลการดำเนินงาน  ณ วันที่ 23 พ.ย. 64 โดยแยกประเภทสถานประกอบการ/ขั้นตอน/กำหนดเวลาการพิจารณา ดังนี้

1. สถานประกอบที่ได้รับมาตรฐาน SHA เพิ่มขึ้นจาก 25,547 แห่ง เป็น 27,846 แห่ง หรือเพิ่มขึ้น 8.99%

– รอการตรวจสอบความถูกต้อง 912 แห่ง ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการให้ได้การรับรองภายในวันที่ 3  ธันวาคม นี้

– ยังมีผู้ประกอบการจำนวน 1,181 แห่ง ที่ให้ส่งหลักฐาน/ข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งจะเร่งรัดดำเนินการให้ได้การรับรองภายในวันที่ 9 ธันวาคม นี้

2. สถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA Plus และพนักงานในสถานประกอบการ ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วมากกว่าร้อยละ 70  เพิ่มขึ้นจาก 6,394 แห่ง เป็น 8,887 แห่ง หรือ 38.98%

– รอการตรวจสอบความถูกต้อง 854 แห่ง ซึ่งคาดว่าจะได้การรับรองภายในวันที่ 8 ธันวาคม นี้

– ยังมีผู้ประกอบการ 276 แห่ง ที่ให้ส่งหลักฐาน/ข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งจะเร่งรัดดาเนินการให้ได้การรับรองภายในวันที่ 9 ธันวาคม

สำหรับ 10 ประเภทกิจการที่ผู้ประกอบการขอรับมาตรฐาน SHA และ SHA Plus + ได้แก่  ภัตตาคาร/ร้านอาหาร โรงแรมที่พักและสถานที่จัดประชุม  นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว ยานพาหนะ บริษัทนำเที่ยว สุขภาพและความงาม ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว โรงละคร โรงมหรสพและการจัดกิจกรรม และร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่น ๆ   

ทั้งนี้  ศูนย์อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาในการลงทะเบียน SHA และ SHA Plus + ของ ททท. เป็นทางเลือกเพิ่มเติมนอกเหนือจากการลงทะเบียนออนไลน์  ยังคงเปิดให้บริการ จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 64  ณ สำนักงานใหญ่

“ขณะนี้ มี ภัตตาคาร/ร้านอาหาร ที่ได้รับมาตรฐาน SHA แล้ว 11,805  แห่ง และ ได้รับมาตรฐาน SHA Plus จำนวน 1,746 และอยู่ในระหว่างรอตัวสอบความถูกต้องของ SHA และ SHA Plus อีก 481 แห่ง ขณะที่โรงแรม ที่พัก และโฮมสเตย์ ที่ได้รับมาตรฐาน SHA แล้ว 5,724  แห่ง และ ได้รับมาตรฐาน SHA Plus จำนวน 3,077และอยู่ในระหว่างรอตัวสอบความถูกต้องและขอข้อมูลเพิ่มของ SHA และ SHA Plus อีกกว่า 805 แห่ง สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการธุรกิจภาคบริการของไทย พร้อมเข้าสู่การดำเนินธุรกิจแบบนิวนอร์มอลซึ่งเป็นความต้องการของนายกรัฐมนตรีในการผลักดันผู้ประกอบการไทยทุกขนาด ให้ปรับตัว ปรับรูปแบบการบริการให้ทันสมัยและมีความปลอดภัยด้านสาธารณสุข เพื่อให้กิจการสามารถกลับมาฟื้นตัวและได้รับประโยชน์จากแผนการเปิดประเทศของรัฐบาลด้วย” นายธนกร กล่าว

แสดงความเห็น