นิกร ชี้ รธน.แก้ไข ปิดทางสูตรคำนวณ ส.ส.​แบบ MMP

นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา  ฐานะ กรรมการประสานงาน พรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) เปิดเผยว่า วันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน คณะทำงานของวิปรัฐบาลเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) จะนัดประชุมเพื่อพิจารณาเนื้อหา ก่อนเสนอต่อรัฐสภา  เบื้องต้นจะพิจารณารายละเอียดของเนื้อหาที่ให้ฝ่ายกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรได้ทำข้อมูลเปรียบเทียบมาพิจารณา นอกจากนั้น จะเชิญคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เข้าชี้แจงในรายละเอียดต่อร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.​ที่อยู่ระหว่างการรับฟังความเห็น​ซึ่งเป็นสิทธิ์ที่คณะทำงานจะทำได้ ส่วนกรณีที่มีความกังวลว่าระหว่างที่ยังทำร่างกฎหมายลูกไม่แล้วเสร็จ อาจมีการยุบสภานั้น ตนมองว่าเพื่อแก้ปัญหาเรื่องกฎหมาย คณะรัฐมนตรี (ครม.) อาจนำร่างแก้ไขของ กกต. พิจารณาประกาศเป็นพระราชกำหนดเพื่อประกาศใช้และเดินหน้าจัดการเลือกตั้งได้

นายนิกร ยังกล่าวถึงข้อเรียกร้องของพรรคก้าวไกลที่ให้ใช้ระบบการคำนวณคะแนนส.ส.บัญชีรายชื่อ แบบ MMP หรือแบบสัดส่วนผสมมาใช้ ตนมองว่าไม่สามารถนำมาใช้ได้ เพราะในรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่1) พ.ศ.2564 กำหนดข้อความที่ชัดเจนถึงการคิดคำนวณคะแนนที่ระบุว่าต้องเป็นคะแนนสัดส่วนที่สัมพันธ์กันโดยตรงกับคะแนนรวม ซึ่งเป็นการคิดคะแนนแบบทางตรง ส่วนแบบMMP เป็นแบบคะแนนโดยอ้อม จึงถือว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญ

นายนิกร ยังกล่าวถึงร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยเลือกตั้งส.ส. พ.ศ… ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดรับฟังความเห็น ซึ่งแก้ไข จำนวน 37 มาตรา ว่า เนื้อหาดังกล่าวยึดของปี2554  แต่ได้ปรับส่วนที่เป็นปัญหา คือ กำหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ 5% ที่ปิดกั้นพรรคเล็ก และใช้วิธีคำนวณที่นำคะแนนทุกพรรครวมกันเพื่อหาค่าเฉลี่ย คะแนน ต่อส.ส.บัญชีรายชื่อ 1 คน เบื้องต้น ส.ส. 1 คนต้องได้คะแนน 3.8 แสนคะแนน ส่วนกรณีที่ยังได้ส.ส.บัญชีรายชื่อไม่ครบ100 คน ให้นำเศษคะแนนของพรรคที่คำนวณได้ มาจัดสรรให้ครบ

แสดงความเห็น