ไร้คู่แข่ง “เอนก” นั่ง หน.พรรครวมพลังประชาชาติไทย

ไร้คู่แข่ง “เอนก” นั่งหัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทย ตั้งเป้าหมายเป็นพรรคขนาดเล็กขนาดกลางอย่างมีคุณภาพ ยืนยันจะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เตรียมพรรคสู้ศึกเลือกตั้งอีก 1 ปี

พรรครวมพลังประชาชาติไทย จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 โดยมีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้ร่วมก่อตั้งพรรค ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะกรรมการบริหารพรรค กรรมการบริหารพรรค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค และสมาชิกพรรคเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยวาระในการประชุมใหญ่สามัญมีทั้งหมด 8 วาระ ประกอบด้วย รับรองรายงานการดำเนินกิจการของพรรคในรอบปีที่ผ่านมา เห็นชอบรายงานการเงินประจำปี 2563 เลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ เลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้รับสมัครเลือกตั้ง เปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค และการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่พรรค

โดยรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ประกอบด้วย 

ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ หัวหน้าพรรค

ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขาธิการพรรค

นางสาวจุฑาทัศน์ เหล่าธรรมทัศน์ เหรัญญิก

ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ นายทะเบียนพรรค

ดร.พัชรินรุจา จันทโรนสนนท์ กรรมการบริหารพรรค

นางสาวยอดขวัญ ชุมวาระ กรรมการบริหารพรรค

นายพิรสุต จันทรานุวัฒน์ กรรมการบริหารพรรค

ทั้งนี้ภายหลังได้กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ดร.เอนก ได้กล่าวขอขอบคุณทุกคนที่เลือกตนให้เป็นหัวหน้าพรรค โดยยืนยันว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เต็มกำลังความสามารถ จะให้ความสำคัญกับสมาชิกพรรค สาขาพรรค และจะเตรียมพรรคสู่การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นต่อจากนี้ประมาณ 1 ปี ขาดเกินนิดหน่อย โดยที่ผ่านมาพรรครวมพลังประชาชาติไทยนั้นมีผลงานจำนวนมากจากการทำหน้าที่ทั้งในฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติ แต่จะต้องแปรเปลี่ยนเอาผลงานเหล่านั้นมาเป็นคะแนนเสียงให้ได้ ซึ่งเป้าหมายของเราคือการเป็นพรรคขนาดเล็กขนาดกลางอย่างมีคุณภาพ ซึ่งคุณภาพ ก็คือ การเป็นพรรคของประชาชน เพื่อประชาชน โดยประชาชนให้มากที่สุด เพราะเราปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประชาชนจึงมีความสำคัญ เพราะประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ โดยในระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่แค่การเลือกตั้ง แต่ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย ดังนั้นประชาชนจะต้องมีความรู้ 

แสดงความเห็น