ทบ.โต้ฝ่ายค้านยันขน 3,700 รถบรรทุก เช็คสภาพตรวจความพร้อม ไม่ใช่ รถว่าง ไม่มีภารกิจ

ทบ.โต้ฝ่ายค้านยันขน 3,700 รถบรรทุก แค่เช็คสภาพตรวจความพร้อม หากรัฐบาลมอบหมาย  ไม่ใช่ รถว่าง ไม่มีภารกิจ แจง ที่ผ่านมาช่วยน้ำท่วม ภัยแล้ง ขนคนฉีดวัคซีน 

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก ชี้แจงถึงกรณี ที่ฝ่ายค้าน มองว่า การจัดรถบรรทุกกว่า 3,700 คัน เพื่อทดแทนหากกลุ่มรถบรรทุก นัดหยุดวิ่งประท้วง ไม่ตรงกับภารกิจ และหากนำมาจอด 3,700 คัน แสดงว่า ที่ผ่านมาไม่ได้ใช้ประโยชน์ ว่า ในข้อเท็จจริง กองทัพบก เพียงแต่นำรถเหล่านี้  มาเช็คสภาพตรวจความพร้อม  เพราะรัฐบาล ไม่ได้ใช้ทหารเพียงหน่วยเดียว ยังมีกระทรวงอื่นด้วย ขึ้นอยู่กับแผนงานของรัฐบาล หากได้รับมอบภารกิจ ยืนยันว่ารถปัจจุบัน ยังคงใช้งาน ในหลายภารกิจ เช่น ขนส่งคนไปฉีดวัคซีน งานจิตอาสา ก็มีทั้งขนของไปช่วยน้ำท่วม ช่วยภัยหนาว 

ทั้งนี้มองว่า การช่วยเหลือประชาชน ภารกิจของทุกคน  เมื่อประชาชนเดือดร้อนรัฐบาลจึงต้องเตรียมการทุกภาคส่วน เพื่อให้ชาวบ้าน ไม่ได้รับผลกระทบ 

แสดงความเห็น