ส.ส.ก้าวไกล ยันเดินหน้าแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งฯ ม.1148 สมรสเท่าเทียม

นายธัญวัจน์​ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ยืนยันว่า พรรคก้าวไกลจะผลักดันร่างเรื่องสมรสเท่าเทียมในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1148 ทั้งนี้ขั้นตอนขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญมาตรา 77 ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับหนึ่งที่มีคนมาแสดงความคิดเห็นมากที่สุด ก่อนบรรจุเข้าสู่วาระการประชุม ยืนยันว่า พรรคก้าวไกลยึดมั่นในสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่ทุกคนต้องได้รับและอยากจะเชิญชวนทุกพรรคการเมืองร่วมกันสนับสนุน

สำหรับสาระสำคัญในร่างที่พรรคก้าวไกลเสนอแก้ไข คือ ถ้อยคำในหลายมาตราของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1148 ใน 4 ประเด็นคือ 1.”สามีและภรรยา” เป็น “คู่สมรส” 2.”ชาย” หรือ “หญิง” เป็น “บุคคล”  3.เปลี่ยนจาก 17 ปี เป็น 18 ปี 4.“ชายหมั้นหญิง”  เป็น “ผู้หมั้น และผู้รับหมั้น”

แสดงความเห็น