มติรัฐสภา โหวตคว่ำร่างรัฐธรรมนูญของประชาชน

การประชุมร่วมรัฐสภา วาระลงมติว่าจะรับหลักการของร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) พ.ศ…. ซึ่งเสนอโดยนายพริษฐ์ วัชรสินธุ แกนนำกลุ่มรีโซลูชั่น กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 1.35 แสนรายชื่อ หรือไม่ ได้เริ่มขึ้น โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับสมาชิกรัฐสภาปัจจุบันมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 723 คน แบ่งเป็น ส.ส.จำนวน 475 คน และส.ว. 248 คน ทั้งนี้การลงมติดังกล่าวต้องใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่ง คือ 362 เสียงขึ้นไป และในจำนวนดังกล่าวต้องมีเสียงส.ว. ร่วมลงมติรับหลักการ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 หรือ 83 เสียง ด้วย

โดยการลงมติดังกล่าวจะใช้การขานชื่อเพื่อให้สมาชิกรัฐสภาแต่ละคนประกาศการลงมติ ทีละคน ทั้งนี้ในการลงมติดังกล่าวใช้เวลารวมกว่า 2 ชั่วโมง จากนั้นนายชวน ประกาศผลการลงมติหลังจากที่ตรวจสอบผลการลงคะแนนแล้ว ว่า  มติของรัฐสภาไม่รับหลักการของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว เนื่องจากได้คะแนนเสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสมาชิกสองสภาฯ โดยมีมติรับหลักการ 206 เสียง ต่อ 473 เสียง  ทั้งนี้ในเสียงรับหลักการ  มี  ส.ส. ลงคะแนน  203 เสียง ส.ว. รับหลักการ 3 เสียง, มติไม่รับหลักการ มี ส.ส.ไม่รับหลักการ 249 เสียง และ ส.ว. ไม่รับหลักการ 224 เสียง ทั้งนี้มีผู้งดออกเสียง 6 เสียง แบ่งเป็น  ส.ส. 3 เสียง  และ ส.ว.3 เสียง

“ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ไม่ถูกรับหลักการ เพราะคะแนนรับหลักการน้อยกว่ากึ่งหนึ่งที่ต้องใช้ 362 เสียง  คะแนนที่ได้ไม่ถึง ไม่ต้องนับคะแนนฝั่งของวุฒิสภา” นายชวน ชี้แจง จากนั้นได้ปิดประชุม เมื่อเวลา 12.12 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการออกเสียงของ ส.ว.พบว่าส่วนใหญ่ไม่รับหลักการ แต่มี ส.ว. ที่ออกเสียงรับหลักการ คือนายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, นายพิศาล มาณวัฒน์, นายมณเฑียร บุญตัน และมีผู้ที่งดออกเสียง ได้แก่  นายเจน นำชัยศิริ , นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ฐานะรองประธานรัฐสภา, นายอำพล จินดาวัฒนะ

สำหรับการออกเสียงของส.ส. พบว่า พรรคร่วมฝ่ายค้าน ออกเสียงรับหลักการ ขณะที่พรรคร่วมรัฐบาล ลงมติไม่รับหลักการ  ส่วนส.ส.ที่งดการออกเสียง  3 คน  ได้แก่ นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ และนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ที่ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และ น.ส.ศิลัมพา เลิศนุวัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลเมืองไทย

แสดงความเห็น