“นิโรธ” พอใจประเดิมหน้าที่สัปดาห์แรก รมต.ตอบกระทู้ครบถ้วน

นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานวิปรัฐบาล เปิดเผยถึงภาพรวมการทำหน้าที่ประธานวิปรัฐบาลในสัปดาห์แรกว่า เป็นไปด้วยดี ส.ส.ให้ความร่วมมือ จนสภาผู้แทนราษฎรสามารถรับหลักการร่างกฎหมายได้หลายฉบับ และรัฐมนตรีก็เข้าตอบกระทู้อย่างครบถ้วน ส่วนจะเป็นไปด้วยดีตลอดสมัยการประชุมนี้หรือไม่นั้น ก็ต้องขึ้นอยู่กับ ส.ส.ที่จะต้องร่วมมือกันในการพิจารณากฎหมายสำคัญอย่างรอบคอบ

สำหรับปัญหาองค์ประชุมที่ฝ่ายค้านยังคงยืนยันให้เป็นหน้าที่หลักในการรักษาองค์ประชุมนั้น นายนิโรธ ระบุว่า เป็นหน้าที่ร่วมกันของทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล หากฝ่ายค้านไม่แสดงตนเป็นองค์ประชุม ก็ไม่สามารถพิจารณาได้ ซึ่งกฎหมายที่ออกมาบังคับใช้นั้น หากฝ่ายค้านไม่ช่วยกลั่นกรองก็จะมีปัญหา โดยเชื่อว่า กรณีดังกล่าวเป็นการเตือนฝ่ายรัฐบาลให้ร่วมกันอยู่ในที่ประชุมเพื่อพิจารณากฎหมายเท่านั้น

นายนิโรธ ย้ำถึงการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญภาคประชาชน ที่ที่ประชุมร่วมรัฐสภาจะพิจารณาในสัปดาห์หน้าว่า สภาฯให้ความสำคัญต่อร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เสนอจากประชาชน ซึ่งวิปรัฐบาล คาดหวังให้รัฐมนตรีมาร่วมรับฟังการพิจารณาด้วย แต่เนื่องจากในวันพิจารณา คณะรัฐมนตรีมีการประชุมสัญจรนอกสถานที่ จึงหวังว่า อย่างน้อยจะขอให้รัฐมนตรี หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มารับฟังในนามของรัฐมนตรี

แสดงความเห็น