ทูตอังกฤษเข้าพบ รมว.ยุติธรรม เตรียมให้ความร่วมมือสนับสนุนงานราชทัณฑ์ -ดีเอสไอ “สมศักดิ์”ยันทำงานจริงจังแบบเข้มข้น


นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.ที่ผ่านมา นายไบรอัน จอห์น เดวิดสัน (H.E. Mr. Brian John Davidson) เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมและหารือข้อราชการ โดยนายไบรอันได้แสดงความยินดีที่ทั้งสองประเทศ มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน และมีความใกล้ชิดกันในทุกระดับ รวมถึงได้มีความร่วมมือระหว่างกัน ในด้านกระบวนการยุติธรรมระหว่างสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย กับหน่วยงานต่างๆ ภายในกระทรวงยุติธรรม อาทิ กรมราชทัณฑ์ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นต้น

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า เราได้ร่วมหารือข้อราชการร่วมกันในประเด็นต่างๆ ได้แก่ 1.ความร่วมมือระหว่างกรมราชทัณฑ์กับฝ่ายสหราชอาณาจักร ซึ่งได้มีผู้เชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักรเข้ามาร่วมสนับสนุนกรมราชทัณฑ์ในการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน รวมถึงความร่วมมือด้านการดูแลสวัสดิภาพและสุขอนามัยผู้ต้องขังในเรือนจำ 2. ความร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษในด้านการป้องกันและปรามปรามการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก และ 3.สถานะปัจจุบันของร่างกฎหมาย ประเด็นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม เช่น ร่าง พ.ร.บ. การจดทะเบียนคู่ชีวิต และแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นต้น

“ผมได้ชี้แจงถึงพัฒนาการในประเด็นข้างต้น ยืนยันว่าเราเอาจริงเอาจังกับการทำงานอย่างเข้มข้น ซึ่งทางท่านทูต ก็ได้ขอคำแนะนำจากเราหลายๆเรื่อง เช่น การดูแลและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงตามมาตรฐาน Bangkok Rules และ Mandela Rules ซึ่งประเทศไทยมีความก้าวหน้าที่โดดเด่นในเรื่องดังกล่าว รวมถึงหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะได้พัฒนาความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ในทุกๆ ด้านต่อไป” นายสมศักดิ์ กล่าว 

แสดงความเห็น