“ก้าวไกล” มั่นใจ คำวินิจฉัยศาลรธน. ล้มล้างการปกครอง ไม่เป็นเหตุยุบพรรค

นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล นำ ส.ส.ของพรรค แถลงถึงคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ระบุการกระทำของแกนนำราษฎรเข้าข่ายล้มล้างการปกครองว่า อาจจะเป็นการแบ่งเส้นทางการเมืองอย่างสุดขั้ว จึงกังวลว่าจะมีการนำคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไปโจมตี กล่าวหาการแสดงออกทางการเมืองแบบเหมารวมว่าเป็นการล้มล้างการปกครอง เพราะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญยังมีความไม่ชัดเจน จนถูกวิพากษ์วิจารณ์ทั้งเรื่องหลักกฎหมาย ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะการให้กลุ่มองค์กรหยุดการกระทำนั้น หมายถึงใครบ้าง  และการใช้สิทธิที่ถูกกล่าวหาเป็นการล้มล้าง เป็นการกระทำแบบใด  ขณะที่คดีทางการเมืองถูกบังคับใช้อย่างบิดเบือนหรือไม่ ซึ่งจะทำให้สถานการณ์ทางการเมืองตรึงเครียดเพิ่มมากขึ้น  เป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาให้เกิดขึ้น จึงต้องเข้าใจความจริง และไม่มองว่า เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นภัยต่ออนาคตของชาติ รักษาความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับสังคมสมัยใหม่ ดังนั้น หากทั้ง 2 ออกห่างจากกันจนเกิดความเสียหาย ศาลรัฐธรรมนูญและเครือข่ายต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบ

ส่วนที่นายณฐพร โตประยูร เตรียมร้องยุบพรรคก้าวไกลต่อจากผลพวงของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ เลขาธิการพรรคก้าวไกล ยืนยันว่า การที่ ส.ส.ของพรรคไปช่วยประกันตัวผู้ต้องหาคดีทางการเมือง หรือพรรคเสนอแก้ไขมาตรา 112 นั้น ไม่เข้าข่ายยุบพรรค เพราะเป็นการทำหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ จึงไม่กังวลแต่ก็ไม่ประมาท แต่หากพรรคเกิดอุบัติเหตุทางการเมือง ก็ให้สังคมเตรียมตัว เพราะถ้ากระบวนการแบบนี้จะเกิดขึ้นซ้ำ จะเป็นระเบิดลูกใหญ่ในอนาคต

“การกล่าวหาพรรคก้าวไกลมีเจตนาทำลายล้างทางการเมือง ซึ่งพรรคจะต่อสู้เรื่องนี้ถึงที่สุด  และยืนยันจะเดินหน้าต่อต้านการล้มล้างการปกครองด้วยการรัฐประหาร และจะต่อสู้เพื่อคนส่วนใหญ่ของประเทศ  มั่นใจว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไม่กระทบต่อการแก้ไขมาตรา 112 เพราะเป็นไปตามกระบวนการรัฐสภา” นายชัยธวัช กล่าว

แสดงความเห็น