รมว.ยุติธรรม เร่งราชทัณฑ์จัดทำระบบฝากเงินออนไลน์ให้ครบทุกเรือนจำ ยังขาดอีก 35 แห่ง

รมว.ยุติธรรม เร่งราชทัณฑ์จัดทำระบบฝากเงินออนไลน์ให้ครบทุกเรือนจำ เผย ยังขาดอีก 35 แห่ง รองบสนับสนุน เชื่อ เป็นโอกาสดีหลังใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อรับมือยามวิกฤต

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินระบบบริการบัญชีเงินฝากผู้ต้องขังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารพาณิชย์ (E-Payment) ว่า หลังจากที่ตนได้สั่งการให้กรมราชทัณฑ์เร่งดำเนินการ ล่าสุดตนได้รับรายงานว่ามีเรือนจำทั่วประเทศดำเนินการไปแล้ว 70 แห่ง มีระบบของตัวเองก่อนแล้ว 10 แห่ง อยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้ง 15 แห่ง ยังไม่มีระบบของกรมราชทัณฑ์ 10 แห่ง และอยู่ระหว่างการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากดอกเบี้ยเงินกลางของกรมบังคับคดีและงบประมาณปี 2566 จำนวน 37 แห่ง โดยตนได้เร่งให้ทำให้ครบทุกแห่ง องค์ประกอบของระบบจะเชื่อมต่อกับธนาคารกรุงไทย และระบบของร้านค้าสงเคราะห์กรมราชทัณฑ์ ซึ่งจะมีช่องทางการฝากเงินคือ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย และแอปพลิเคชันของธนาคาร โดยหากฝากไม่เกิน 1,000 บาทจะไม่เสียค่าธรรมเนียม หากฝากเกิน 1,000 บาท จะเสียค่าธรรมเนียม 10 บาท

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า บุคคลที่สามารถลงทะเบียนจัดทำบัตรฝากเงินได้ คือ 1. บิดา มารดา ภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย บุตรหรือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกับบุคคลที่ผู้ต้องขังได้ระบุให้เป็นผู้มีสิทธิในการเข้าเยี่ยม 2. ตัวแทนจากหน่วยงานราชการ เช่น สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล โดยหลักฐานในการจัดทำบัตรฝากเงิน ประกอบด้วย บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง กรณีผู้ต้องขังต่างชาติ สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารหรือสมุดบัญชีธนาคารเล่มจริงที่ยังสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ปกติ และกรณีผู้ต้องขังต่างชาติ ไม่มีญาติเป็นคนไทย ขอเอกสารหนังสือมอบหมายจากสถานทูต สถานกงสุลของผู้ต้องขังเพิ่มเติม

“การพัฒนาระบบการฝากเงินออนไลน์ให้แก่ญาติของผู้ต้องขัง เพื่อให้พวกเขาสามารถซื้อของใช้ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกตามสิทธิมนุษยชน และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือโลกที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น วิกฤตโควิด ที่ผ่านมาทำให้เราต้องปิดเรือนจำงดการเยี่ยมญาติ ดังนั้นเราต้องหาวิธีใหม่ ๆ เพื่อรับมือและใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด” นายสมศักดิ์ ระบุ

แสดงความเห็น