“พุทธอิสระ” นำ 2 แสนชื่อ ยื่นประธานสภาฯ คัดค้านแก้ ม.112-116

“พุทธอิสระ” นำ 2 แสนชื่อ ยื่นประธานสภาฯ คัดค้านแก้ ม.112-116 ซัด พวกไม่เคยทำประโยชน์เพื่อแผ่นดิน แต่กลับคิดปลุกระดมมวลชนล้มล้างสถาบัน 

กองทัพประชาชนปกป้องสถาบันและเครือข่ายภาคี นำโดยนายสุวิทย์ ทองประเสริฐ หรือ พุทธอิสระ รวบรวมรายชื่อผู้คัดค้านการแก้ไขมาตรา 112 และ 116 กว่า 222,928 รายชื่อ เข้ายื่นหนังสือต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่านนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล ที่ปรึกษา เพื่อขอคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญบทบัญญัติที่ว่าด้วยพระมหากษัตริย์และสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกมาตราและคัดค้านการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และ 116 ด้วย 

โดยนายสุวิทย์ กล่าวว่า สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหนึ่งในเสาหลักสำคัญของชาติ ที่มีคุณูปการต่อคนไทยมาอย่างยาวนาน ทั้งยังเป็นสถาบันที่ก่อให้เกิดศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีจารีตอันดีงามให้แก่คนในชาติ อีกทั้งยังทรงเป็นหลักชัย หลักใจ เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติและนำพาประเทศให้พัฒนาเติบโตก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่ปรากฏว่า มีกลุ่มบุคคลเพียงหยิบมือ ที่ไม่เคยสร้างประโยชน์อันใดให้กับแผ่นดิน แต่กลับสร้างความกำเริบ เหิมเกริม กระทำการจาบจ้วงล่วงเกิน หมิ่นประมาท ด้อยค่า และต้องการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยและยังมีการปลุกระดมมวลชนโดยใช้เฟกนิวส์เรียกร้องให้ทำการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ เพื่อลิดรอนพระราชอำนาจ ซึ่งส่วนตัวไม่เคยได้รับผลกระทบจากมาตราดังกล่าว จึงไม่เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องแก้ไข 

ดังนั้น พวกเราในนามเครือข่ายภาคีกองทัพประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์จึงต้องรวบรวมรายชื่อมาคัดค้านยับยั้งไม่ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญรวมถึงกฎหมายที่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกมาตรา 

ในช่วงท้าย นายสุวิทย์ ยังขอให้นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ช่วยสอดส่องดูแลกรณีเยาวชนที่แสดงออกถึงการรักสถาบัน แต่มักจะถูกคนในโลกโซเชียลบูลลี่หรือขุดคุ้ยประวัติมาโจมตี จนทำให้ไม่มีใครกล้าแสดงออกในเรื่องการรักสถาบัน

แสดงความเห็น