รองโฆษกฯ แจงการลงทะเบียนเข้าประเทศไทยช่วงเปลี่ยนผ่านจาก COE สู่ Thailand Pass

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึง ระบบ Thailand Pass ซึ่งเป็นมาตรการรองรับการเดินทางเข้าประเทศไทย สำหรับคนไทยและคนต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ โดยเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนไปเมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (1 พฤศจิกายน 2564) ผ่านเว็บไซต์ https://tp.consular.go.th อย่างไรก็ดี ระบบ COE (Certificate of Entry) ยังคงใช้ในกลุ่มการเดินทางเข้าประเทศทางบก และทางน้ำ

สำหรับประเด็นที่ยังเป็นคำถามในช่วงเปลี่ยนผ่านจาก COE สู่ ระบบ Thailand Pass ผู้เดินทางที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศในช่วงต้นสัปดาห์นี้ต้องทำอย่างไร ทางกระทรวงการต่างประเทศได้ให้ข้อมูลดังนี้

1)ผู้ที่ได้รับอนุมัติ COE ไปก่อนหน้านี้ สามารถใช้ COE ฉบับที่เคยได้รับไปแล้วเดินทางเข้าประเทศไทย ตามรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง (1. ยกเว้นการกักตัว 2.เข้าพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว และ 3.กักตัวในสถานที่กักกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้เดินทาง

2) หาก COE ได้รับการอนุมัติลงทะเบียน (pre-approve) ก่อน 1 พ.ย. สามารถขอ COE ให้เสร็จสิ้นได้ ด้วยการส่งเอกสารส่วนที่เหลือทั้งหมดเพื่อให้สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ดำเนินการอนุมัติ COE ต้องทำให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 7 เดือนนี้ มิฉะนั้น คำขอ COE จะถูกปฏิเสธโดยอัตโนมัติและจะต้องทำการลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย

ในส่วนของการดำเนินการตามระบบ Thailand Pass ผู้ประสงค์เดินทางเข้าประเทศไทยควรลงทะเบียนและส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเดินทาง โดยกรมควบคุมโรคจะตรวจสอบข้อมูล และอนุมัติเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน ผ่านระบบ ภายใน 3-5 วัน และได้รับการอนุมัติแล้วผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมล QR Entry Code หรือ Thailand Pass ID ที่จะใช้เมื่อเข้าสู่ประเทศไทย ซึ่งผู้เดินทางสามารถดาวน์โหลด Thailand Pass QR Code ได้ทันทีเพื่อนำไปแสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่คัดกรอง ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง พร้อมกับผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทาง

รองโฆษกฯ ย้ำว่า ระบบ Thailand Pass จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าประเทศไทย เพราะถูกออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย มีการอธิบายการลงทะเบียนทีละขั้นตอน รวมทั้งระบบยังมีความน่าเชื่อถือในเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานสากล ข้อมูลส่วนตัวบนระบบ Thailand Pass จะได้รับการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล จึงขอให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นใจ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (https://consular.mfa.go.th) หรือจากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในพื้นที่ของผู้เดินทาง

แสดงความเห็น