นายกฯ Kick off ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนวันแรก รับเปิดเทอม 1 พ.ย.นี้

นายกฯ  Kick off ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนวันแรก รองรับเปิดเทอม 1 พ.ย.นี้สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย ยืนยันมีวัคซีนเพียงพอฉีดครอบคลุม

รร. พิบูลอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดงาน Kick off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการฉีดวัคซีนในเด็ก พร้อมชูมาตรการ Sandbox ลดความเสี่ยงของโควิด-19 ที่โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เข้าร่วมงาน รวมถึงมี ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ อาทิ น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์  น.ส.กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา น.ส.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ นายศิริพงษ์ รัสมี และนายจักรพันธ์ พรนิมิตร มาต้อนรับด้วย

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขวางแนวทางฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็กอายุ 12-18 ปีระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่าประมาณ 4.5 ล้านคนทั่วประเทศ โดยระยะแรกได้จัดสรรวัคซีน 2 ล้านโดส ในต้นเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งบูรณาการกับงานอนามัยโรงเรียน เพื่อให้เด็กเข้าถึงวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสถานการณ์ในวันนี้มีความห่วงใยในเรื่องของโควิด-19 อุทกภัยและเศรษฐกิจ ที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขปัญหา พร้อมฝากไปถึงครูอาจารย์และเด็กทุกคนให้เข้าใจว่าประเทศอยู่ได้อย่างไรและต้องแก้ไขกันไปจนกว่าจะเรียบร้อย  

ทั้งนี้ ขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันจนทำให้มีวันนี้ ที่สามารถเริ่มฉีดวัคซีนให้กับเด็ก เพื่อให้มีความปลอดภัยก่อนเปิดภาคเรียน และทำให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจที่จะส่งบุตรหลานมาโรงเรียน รวมทั้งวัคซีนที่ฉีดให้ก็คือไฟเซอร์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้ว และหลายประเทศก็อนุมัติให้ฉีดแก่เด็กอายุ 12-18 ได้แล้วเช่นกัน ทั้งนี้รัฐบาลอยากเห็นประชาชนได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง พร้อมยืนยันว่า ในปีนี้จนถึงปีหน้ามีวัคซีนเพียงพอ ประมาณ 150-170 ล้านโดส มั่นใจว่าจะฉีดให้ประชาชนได้ครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ สำหรับโควิด-19 ทำให้เกิดผลกระทบไปทั่วโลก มีการติดเชื้อหลายล้านคน การศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเด็กๆ ดังนั้นขอฝากให้ครู อาจารย์ ปรับการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมกับเด็กนักเรียน 

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เบื้องต้นวันนี้จะเป็นการฉีดวัคซีนเข็มแรกพร้อมกัน 15 จังหวัด ใน 13 เขตสุขภาพ ซึ่งนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนทั้งหมดต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง โดยขณะนี้ทั่วประเทศผู้ปกครองตอบรับยินยอมให้ฉีดวัคซีนแล้วร้อยละ 80 ส่วนวัคซีนเข็มที่ 2 จะฉีดเมื่อใด ทางกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้พิจารณา รวมถึงกรณีเด็กเล็ก ก็ต้องประเมินความปลอดภัยก่อนเช่นกัน อย่างไรก็ตามจะมีการฉีดให้กับครูที่ตกหล่นด้วย

ทั้งนี้ภายหลังจากฉีดวัคซีนนักเรียนได้ครอบคลุมแล้วก็จะสามารถเปิดภาคเรียนได้ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ เบื้องต้นใช้รูปแบบสลับกันมาเรียน ระหว่างonsite และ online ควบคู่กับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อลดจำนวนความแออัด เนื่องจากวัคซีนเป็นเพียงการป้องกันความปลอดภัยให้กับนักเรียน ไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อ

แสดงความเห็น