กนอ.ช่วยผู้ประสบอุทกภัย “เตี้ยนหมู่”

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) พร้อมด้วยนายธิรินทร์ ณ ถลาง ที่ปรึกษาผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ จำนวน 5 แสนบาท โดยมีนายแพทย์ฆนัท ครุธกูล นายกสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ เป็นผู้รับมอบ เพื่อสมทบทุนสำหรับการจัดทำถุงยังชีพเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัยจากพายุดีเปรสชั่นเตี้ยนหมู่ในหลายๆ พื้นที่ทั่วประเทศไทย 

แสดงความเห็น