“บิ๊กป้อม” ตั้ง กก.กฎหมาย พปชร. มี “ไพบูลย์” นั่งประธาน

มีรายงานว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ลงนามในคำสั่งพรรคพลังประชารัฐ แต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมายและข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ เพื่อให้การดำเนินงานของพรรคพลังประชารัฐในด้านกฎหมาย และการบังคับใช้ข้อบังคับของ พรรคพลังประชารัฐ เป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ อาศัยอำนาจตามข้อบังคับของพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ.2561 และแก้ไขเพิ่มเดิม ข้อ 17 (1) และ (ช) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมายและข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ ดังนี้ นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็น ประธานกรรมการ นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ กรรมการ นายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อ กรรมการ นายประสาน หวังรัตนปราณี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการ และนายทศพล เพ็งส้ม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรรมการ

ทั้งนี้ มีภารกิจในการพิจารณาเห็นชอบ ร่างกฎหมายต่างๆ ที่พรรคเสนอ เช่น พ.ร.ป.พรรคการเมือง พ.ร.ป.เลือกตั้งและให้ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายต่างๆ และดูแลการบังคับใช้ข้อบังคับพรรค เช่น เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจ เกี่ยวกับจริยธรรมของสมาชิกพรรคตามข้อบังคับ

แสดงความเห็น