จุรินทร์ สั่งสอบ โรงสีโกงค่าความชื้น-สิ่งเจือปนชาวนา มั่นใจ ยุทธศาสตร์ข้าว แก้ปัญหาชาวนายั่งยืน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์  ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ช่วงกระทู้ถามสด ต่อผลดำเนินงานของรัฐบาลโครงการประกันราคาข้าว และการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ลดต้นทุนการผลิต ซึ่งมีส.ส. 3 คน ตั้งถาม

ทั้งนี้ในการตั้งถามของ นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจ ได้นำเสนอใบเสร็จขายข้าว ในพื้นที่จ.อ่างทอง ช่วงวันที่ 28 สิงหาคม พบว่าโรงสีไม่วัดความชื้นและสิ่งเจือปนตามข้อเท็จจริง พร้อมกับให้ราคาข้าวตันละ 6,650 – 6,700 บาท จากราคากลางที่ประกาศตันละ 9,000 บาท และขอให้เพิ่มเงินช่วยเหลือชาวนา ทำให้นายจุรินทร์ ขอเอกสาร และข้อมูลดังกล่าวเพื่อเตรียมสั่งสอบเรื่องดังกล่าวเนื่องจากเป็นการกระทำผิดกฎหมาย และไม่ควรเกิดขึ้น

นายจุรินทร์ กล่าวด้วยว่าสำหรับโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวปี 3 เตรียมเสนอเข้าสู่ ครม. โดยปี 3 ต้องใช้งบประมาณรวมกว่า  1.5 แสนล้านบาท เป็นเงินส่วนต่าง 8.9 หมื่นล้านบาท , มาตรการคู่ขนาน 6,900 ล้าน และ ช่วยต้นทุนเพาะปลูก ไร่ละพัน จำนวน 55,000 ล้าน บาท ซึ่งรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะช่วยชาวนา นอกจากนั้นแล้วรัฐบาลยืนยันต่อการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยครม. ได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ข้าว ระยะ 5 ปีซึ่งเริ่มดำเนินการแล้ว โดยวางเป้าหมายสำคัญ อาทิ ลดต้นทุนการผลิตของชาวนา จากไร่ละ 6,000 บาท เป็น 3,000 บาท, เพิ่มผลผลิต เป็น 600 กิโลกรัมต่อไร่, พัฒนาพันธุ์ข้าวที่ตลาดต้องการ อย่างน้อย  12 สายพันธุ์

“การส่งออกของไทยขณะนี้มีแนวโน้มและทิศทางที่ดีขึ้น อย่างไรก็ดีการส่งออกดังกล่าวไม่ใช่กลุ่มนายทุนได้ประโยชน์เท่านั้น แต่ยังส่งผลให้ประเทศมีรายได้ เศรษฐกิจดีขึ้น และรัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรได้เพิ่มมากขึ้น” นายจุรินทร์ ชี้แจง

แสดงความเห็น