“สมศักดิ์” จี้ ยุติธรรมจังหวัดทำงานเชิงรุกเข้าให้ถึงประชาชน อย่าปล่อยปะละเลย

“สมศักดิ์” จี้ ยุติธรรมจังหวัดทำงานเชิงรุกเข้าให้ถึงประชาชน เร่งสอดส่องอย่าปล่อยปะละเลยลอยตัว แนะผู้บริหารต้องเข้าใจเข้าถึง เตรียมพร้อมทั้งบุคลากรและเครื่องมือ วางไทม์ไลน์ให้ชัดเจน พร้อมศึกษาเทคโนโลยีใหม่ให้ทันโลก

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 6 ก.ย. ตนได้ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และอธิบดีกรมต่างๆเข้าร่วมประชุม เพราะว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้มีการประชุมผู้บริหารกระทรวงมานานแล้ว เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 โดยตนได้เน้นย้ำกับผู้บริหารทั้งในกระทรวงและกรมต่างๆ ให้ดูและศึกษาความพร้อมในการทำงานโดยเฉพาะเรื่องใหม่ๆว่าต้องทำอะไรบ้าง เช่น ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ที่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาเรียบร้อยแล้ว การทำงานต้องสอดคล้องกับกฎหมายฉบับใหม่ ต้องเตรียมพร้อมก่อนที่กฎหมายจะประกาศและมีผลบังคับใช้ นอกจากนี้ในเรื่องของเครื่องมือยังขาดอะไรให้เตรียมให้พร้อมและต้องศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆให้ทันต่อโลกปัจจุบันด้วย

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอีก 2-3 ฉบับที่กำลังเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร เช่น ร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม ร่างพ.ร.บ.การป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย ต้องมีการเตรียมพร้อมบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย ตนอยากให้ผู้บริหารทุกคน รวมทั้งข้าราชการในกระทรวงเข้าใจปัญหาต่างๆ เข้าใจและเข้าถึง เร่งทำงานต่างๆแก้ปัญหาช่วยเหลือประชาชน การทำงานไทม์ไลน์ชัดเจนอย่าให้คั่งค้าง และการบริหารจัดการส่วนราชการหากหน่วยงานไหนบุคลากรไม่เพียงพอก็ให้ทำแผนจัดหาพนักงาน ลูกจ้าง เพื่อให้ขับเคลื่อนได้ ทั้งเป็นเรื่องที่ดีในการช่วยเหลือคนว่างงาน นอกจากนี้ในส่วนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ต้องมีการยกระดับให้เข้าถึงชาวบ้าน ไม่ใช่เหมือนกรณีบ้านยายที่ถูกยึดแล้วมาแก้ไขไม่ได้ ไม่เช่นนั้นการแก้ปัญหาต่างๆคงไม่ง่าย ต้องเร่งให้เข้าถึงประชาชน ตนได้เน้นย้ำฝากตรงนี้เอาไว้ในที่ประชุม

“ผมขอยกตัวอย่างในวันที่ 12 – 31 ส.ค.ที่ผ่านมา นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน ภรรยาของผม ได้ลงพื้นที่บ้านเกิด จ.สุโขทัย มีการทำอาหารไปแจกจ่ายกับประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดกว่า 20 วัน เพราะมีทั้งคนตกงานและขาดรายได้ ช่วงแรกๆทำวันละ 250 กล่อง แต่หลังๆต้องเพิ่มประชาชนมีความต้องการจึงเพิ่มเป็นวันละ 400-500 กล่อง โดยออกทุนทรัพย์เอง แต่ก็มีหน่วยงานต่างๆ เช่น ตำรวจ มหาดไทย กรมทางหลวง กรมชลประทานและภาคเอกชน มาช่วยปรุงอาหาร ช่วยแจกจ่ายให้ประชาชน บางส่วนก็นำไปช่วยแจกตามอำเภอต่างๆ แต่หน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมไม่เห็นเข้ามามีส่วนร่วม เห็นแต่เพียงกรมราชทัณฑ์เท่านั้นที่มา ตรงนี้แสดงให้เห็นว่า สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยังขาดการเอาใจใส่ในการเข้าถึงประชาชน ผมแค่ยกตัวอย่างเท่านั้นเพราะถือเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว จึงอยากให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ เร่งสอดส่องใส่ใจอย่าปล่อยปะละเลยลอยตัว พื้นที่ไหนเขาช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน เราต้องรีบเสนอตัวแบ่งคนไปช่วย จะได้รู้ว่าประชาชนเดือดร้อนและต้องการอะไร” นายสมศักดิ์ กล่าว

แสดงความเห็น