“ส.ว.” คาดปฏิรูปตามแผน 5 ปี ส่อไม่สำเร็จ ถามหาแผนสำรอง จากรัฐบาล

ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมวุฒิสภาวาระพิจารณาติดตามรายงานความคืบหน้าการปฏิรูปประเทศ เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2564 ว่า ส.ว.ส่วนหนึ่งได้ระบุถึงการปฏิรูปการเมือง โดยร้องขอให้ถอดบทเรียนการเมืองช่วงที่มีความขัดแย้งและการด้อยค่านักการเมืองในสภาฯ ซึ่งพบการนำเอกสารเท็จประกอบการชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล เพื่อนำไปปรับปรุงแผนการปฏิรูปการเมือง

ทั้งนี้นายวันชัย สอนศิริ ส.ว. อภิปรายรัฐบาลชุดปัจจุบันต้องทำปฏิรูปให้สำเร็จ และเหลือเวลาอีก 8 เดือน ไม่มั่นใจว่าจะปฏิรูปเรื่องใดให้สำเร็จบ้าง ทั้งที่ 4 ปีที่ผ่านมาการปฏิรูปตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญไม่เห็นผล และบางกรณีมีทิศทางตรงกันข้าม ทั้งนี้ตนอยากให้มีการปฏิรูปการเลือกตั้งให้สุจริตเลือกตั้ง โดยไม่ต้องใช้ตัวบทกฎหมาย แต่รัฐบาลที่มีเวลากว่า 1 ปี ควรปลุกสำนึกของการเลือกตั้งสุจริต รังเกียจคนโกงคนทุจริตให้ได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการพิจารณาของส.ว.ได้อภิปรายอย่างกว้างขวางและก่อนปิดการประชุม  พล.อ.วีรพงษ์​ สง่าเนตร ส.ว. ได้ซักถามกรรมการปฏิรูปประเทศถึงการดำเนินการปฏิรูปประเทศตามแผนที่ปรับปรุงใหม่ ว่า อาจไม่แล้วเสร็จตามกำหนดในปี 2565 ใช่หรือไม่และหากไม่บรรลุเป้าหมายรัฐบาลจะทำอย่างไร

ทั้งนี้นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติว่า ต้องหารือกับรัฐบาลว่าในระยะถัดไป กรณีที่ผลดำเนินงาน 5 ปี แต่ไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ จะดำเนินการอย่างไรต้องหารือกับรัฐบาล แต่ตอนนี้ตนไม่สามารถตอบได้

แสดงความเห็น