พรเพชร ยัน ส.ว. ยังไม่หารือ ทิศทางลงมติ วาระ 3 ร่างแก้ไข รธน. รอดูหน้างาน

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ในฐานะ รองประธานรัฐสภา กล่าวถึงการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่…) พ.ศ….  ( แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91 ว่าด้วยระบบเลือกตั้ง) ซึ่งกรรมาธิการ เตรียมเสนอตัด 2 ประเด็นที่พิจารณาเสร็จแล้วว่า คงต้องรอให้กรรมาธิการฯ พิจารณาให้ได้ข้อสรุปก่อน และเสนอเข้ารัฐสภา โดยในการพิจารณาของรัฐสภาหากสมาชิกไม่เห็นด้วยก็สามารถเสนอความเห็นแก้ไขได้

นายพรเพชร ยืนยันว่า ส.ว.ยังไม่มีการหารือกัน ถึงการลงมติในวาระ 3  ซึ่งจะต้องใช้เสียง ส.ว. 1 ใน3 เพื่อผ่านความเห็นชอบ และยังไม่มีการตกลงร่วมกัน เท่าที่ฟังยังไม่มีใครมาถามเรื่องวาระ 3 มีเพียงการพูดถึงเสนอญัตติให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ และต้องรอพิจารณาดูหน้างาน

แสดงความเห็น