“ชวน” ตอบไม่ได้โหวตวาระ 3 ร่าง พรบ.งบ 65 วันใด ขึ้นอยู่กับสมาชิก

“ชวน” ตอบไม่ได้โหวตวาระ 3 ร่าง พรบ.งบ65 วันใด ขึ้นอยู่กับสมาชิก ย้ำ เป็นกฎหมายสำคัญ ต้องพิจารณาต่อเนื่อง ชี้ หลายคนอภิปรายดี มีความรู้ แต่ไม่ตรงประเด็น 

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 วาระ 2,3 ที่กำหนดกรอบไว้ 18-20 สิงหาคม แต่ไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาได้ เนื่องจากติดปัญหาช่วงเวลาเคอร์ฟิว ที่ทำให้เสียเวลาไปกว่า 10 ชั่วโมง หากเป็นสถานการณ์ปกติจะใช้เวลา 3 วัน ก็สามารถลงมติได้ ทั้งนี้ การอภิปรายจะแล้วเสร็จในวันนี้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับสมาชิก จึงขอให้สมาชิกอภิปรายอยู่ในประเด็นไม่ใช่อภิปรายเหมือนในวาระที่หนึ่ง ขณะเดียวกัน การประชุมครั้งนี้ กรรมาธิการใช้เวลาอภิปรายมากพอกับเวลาของฝ่ายค้าน แต่เนื่องจากเป็นการพิจารณากฎหมายงบประมาณจึงต้องให้สิทธิ์สมาชิกได้อภิปรายเต็มที่ เพียงแต่ขอให้อภิปรายในประเด็น ซึ่งเห็นว่าหลายคนยังทำไม่ได้ แม้จะอภิปรายดี ดูมีความรู้ แต่ไม่อยู่ในประเด็น จนทำให้เกิดการประท้วง 

ส่วนที่พรรคภูมิใจไทย ขอเลื่อนการประชุมไปเป็นวันจันทร์ ที่ 23 สิงหาคมนั้น สามารถทำได้ แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับสมาชิกด้วย ทั้งนี้ การพิจารณากฎหมายงบประมาณถือเป็นกฎหมายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องอภิปรายต่อเนื่องให้จบ ไม่มีควรมีการพักหรือเลื่อนการประชุม ส่วนจะสามารถลงมติวาระ 3 ในวันจันทร์นี้ได้หรือ ไม่สามารถตอบได้ว่าจะลงมติวาระสามได้ในวันใด ขึ้นอยู่กับสมาชิกอภิปรายด้วย

แสดงความเห็น