รมว.ยธ. เผย ศาลทำหนังสือเวียนแจ้งแนวทางปฏิบัติคดีพืชกระท่อม เตรียมพร้อมปลดล็อก

รมว.ยุติธรรม เผย ศาลทำหนังสือเวียนแจ้งแนวทางปฏิบัติคดีพืชกระท่อม เตรียมพร้อมกฎหมายปลดล็อกมีผล 24 ส.ค. ตำรวจแจ้งแนวทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศ ด้านกรมราชทัณฑ์แจ้งสำรวจผู้ต้องขังส่งชื่อให้ศาลออกหมายปล่อยตัว

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า ภายหลังเมื่อวันที่ 16 ส.ค. ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาความพร้อมและแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปล่อยตัวผู้กระทำผิดและผู้ต้องขังคดีความผิดเกี่ยวกับพืชกระท่อม ร่วมกับอัยการ ป.ป.ส. สำนักงานศาลยุติธรรม ตำรวจปราบปรามยาเสพติด กรมราชทัณฑ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ล่าสุดสำนักงานศาลยุติธรรม ได้มีหนังสือแจ้งเวียน แนวทางการปฏิบัติไปยังศาลทั่วประเทศ เพื่อให้ดำเนินการตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2564 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดีที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาลทั้งศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และคดีที่เสร็จเด็ดขาดไปแล้ว แต่จำเลยยังคงรับโทษอยู่ในเรือนจำ และทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ศอ.ปส.ตร. ได้มีการประชุม ศอ.ปส.ตร. ครั้งที่ 9/2564 ในวันที่ 20 ส.ค. เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติของ สตช. เกี่ยวกับคดีความผิดพืชกระท่อมที่อยู่ระหว่างการดำเนินการในชั้นสืบสวนจับกุม และชั้นพนักงานสอบสวน โดยได้ให้ สำนักงานกฎหมายและคดี สตช. มีหนังสือแจ้งแนวทางการปฏิบัติของ สตช. ไปให้กับ ตำรวจทั่วประเทศได้ถือเป็นเแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ทางด้านกรมราชทัณฑ์ ได้มีหนังสือถึงเรือนจำทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 16 ส.ค. แจ้งให้เรือนจำทั่วประเทศดำเนินการ สำรวจผู้ต้องขังคดีความผิดพืชกระท่อม และให้จัดส่งคำร้องของผู้ต้องขังที่กระทำความผิดเกี่ยวกับพืชกระท่อมตามที่ได้สำรวจไปยังศาลที่ออกหมายจำคุกให้แก่ผู้ต้องขัง สำหรับผู้ต้องขังที่กระทำความผิดเกี่ยวกับพืชกระท่อมเพียงคดีเดียว ให้ตรวจสอบแล้วส่งรายชื่อให้ศาลเพื่อออกหมายปล่อยตัวไป แล้วรายงานให้กรมราชทัณฑ์ทราบตามแบบ โดยมีผู้ต้องขัง จำนวน 1,038 ราย เป็นผู้ต้องขังเด็ดขาด ที่มีความผิดเกี่ยวกับคดีพืชกระท่อม ซึ่งต้องมีการตรวจสอบอีกครั้งว่ามีความผิดฐานอื่นร่วมด้วยหรือไม่

แสดงความเห็น