“กฤษฎีกา” แจง​ ยังไม่ได้มีการเสนอร่างจำกัดความรับผิดบุคลากร สธ.มาให้พิจารณา

นายนพดล  เภรีฤกษ์​ โฆษกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา​ เปิดเผยว่า ตามที่มีการเสนอข่าวว่าได้มีการเสนอร่างพระราชกำหนดจำกัดความรับผิดสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. …. มาให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้วนั้น​ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอเรียนชี้แจงว่าร่างกฎหมายนี้ไม่ได้มีการเสนอมายังสำนักงานฯ เพื่อให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา

แสดงความเห็น