“เรวัต” ชี้ “ทีมหมอ” ไร้ผิด แก้โควิดตามมาตรฐานวิชาชีพ – ไม่จำเป็นออกกม.นิรโทษกรรม

นพ.เรวัต วิศรุตเวช  ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย กล่าวต่อกรณีที่มีเอกสารของที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ครั้งที่ 282 ประจำวันที่ 26 กรกฏาคม เสนอร่างพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) จำกัดความรับผิดสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการรักษาผู่ป่วยโควิด-19 พ.ศ…. ว่า ตนแปลกใจทำไมต้องออกกฎหมายดังกล่าว เพราะการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักวิชาชีพของบุคลากรทางการแพทย์ ได้รับความคุ้มครอง ในกรณีที่ปฏิบัติงานตามหลักวิชาชีพ มีมาตรฐานทางวิชาชีพ ไม่ได้ประมาทเลินเล่อ  จะถือว่าไม่มีความผิด เช่นเดียวกับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ดังนั้นไม่มีความจำเป็นต้องนิรโทษกรรม และหากออกกฎหมายดังกล่าว เพื่อใช้เฉพาะช่วงสถานการณ์โควิด-19 ตนขอตั้งคำถามด้วยว่าทำไมไม่ทำกับทุกสถานการณ์หรือทุกเรื่อง เพราะต้องยอมรับว่าการปฏิบัติหน้าที่ฐานะแพทย์ พยาบาล ทุกสาขาของสาธารณสุข เพราะมีกรณีที่เกิดความผิดพลาด ผู้รับการรักษาเสียชีวิต หรือพิการจากการรับการรักษาเกิดขึ้น

ส่วนกรณีที่ระบุประเภทของบุคลากรที่จะได้รับการนิรโทษกรรมซึ่ง ระบุถึงบุคคล หรือ คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหารือบริหารวัคซีน ตนขอตั้งคำถามว่า ต้องการออกกฎหมายเพื่อประโยชน์ของตัวเองหรือคนกลุ่มใดหรือไม่

“หากเรื่องดังกล่าวนั้น เป็นจริง และมีการเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวเข้าสู่สภาฯ ผมจะคัดค้านอย่างเต็มที่  เพราะมีความสงสัยว่าออกกฎหมายเพื่อตัวเองหรือไม่ เนื่องจากสถานการณ์ระบาด และการแก้ปัญหามีภาพประจักษ์ชัดว่า มีความผิดพลาด บกพร่องอย่างร้ายแรง รวมถึงมีความบกพร่องในการทำหน้าที่จัดหาวัคซีน ที่ล่าช้า ทำให้ประชาชนรอคอยวัคซีนจำนวนมาก รวมถึงมีคนเสียชีวิตจำนวนมาก หรือไม่ ดังนั้นฐานะผู้บริหาร เมื่อพบการบริหารที่ผิดพลาดต้องรับผิดชอบไม่ใช่ออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้ตัวเอง” นพ.เรวัต กล่าว

แสดงความเห็น