สมศักดิ์ ห่วง ปชช. สั่งกรมบังคับคดีเร่งช่วยทุกมิติ เปิดไกล่เกลี่ยเจ้าหนี้-ลูกหนี้ 116 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 ก.ค.-31 ส.ค.นี้

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้ จนส่งผลกระทบต่อรายได้ของพี่น้องประชาชน บางรายต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อยังชีพของตนเอง แล้วประสบปัญหาไม่สามารถชำระหนี้ได้ ทำให้ต้องถูกฟ้อง ถูกยึด หรืออายัดทรัพย์สินในฐานะเป็นลูกหนี้ นั้น

นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เล็งเห็นถึงสภาพความเดือดร้อนและปัญหาของประชาชนที่ตกเป็นลูกหนี้อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงไม่ว่าจะเป็นหนี้ครัวเรือน หนี้รายย่อย หนี้บัตรเครดิต และหนี้ธุรกิจ โดยเฉพาะลูกหนี้ที่กู้สินเชื่อมาประกอบอาชีพค้าขายแล้วได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จึงสั่งการให้กรมบังคับคดีเร่งให้ความช่วยเหลือ ผ่านโครงการ “บังคับคดีร่วมใจไกล่เกลี่ยช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้า และร้านค้า ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19” ที่จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี และสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ จำนวน 116 แห่ง ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้ ลูกหนี้ทั้งหลาย ได้เจรจากันด้วยความพึงพอใจ สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม เพื่อให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ และลูกหนี้ก็สามารถชำระหนี้ได้เช่นกัน ยังช่วยลดปัญหาหนี้สิน ส่งผลให้ลูกหนี้ไม่ถูกยึดทรัพย์ อายัดทรัพย์ หรือนำไปขายทอดตลาดในที่สุด

นางอรัญญา เปิดเผยอีกว่า กระทรวงยุติธรรม โดยกรมบังคับคดี รับทราบถึงความเดือดร้อนที่ทุกฝ่ายกำลังประสบปัญหา และเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอันควรจะได้รับอย่างเท่าเทียมจึงอยากเชิญชวนประชาชนที่ประสบปัญหาหนี้สินซึ่งศาลมีคำพิพากษาแล้ว และอยู่ระหว่างการบังคับคดี สามารถเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยได้ โดยสามารถยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทผ่านระบบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th และแอปพลิเคชัน Session call หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02 881 4840 02887 5072 หรือสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 และสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ

แสดงความเห็น