กมธ.ไอซีที วุฒิฯ หนุน ดีอีเอส เพิ่มระบบเตือนภัยผ่านแอป “ทางรัฐ”

กมธ.ไอซีที วุฒิสภา หนุนโครงการดิจิทัลไอดี ของ ดีอีเอส ใช้แอป “ทางรัฐ” เชื่อมต่อข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานของภาครัฐ อีกทั้งยังควรมีข้อมูลศูนย์ภัยเตือนภัยพิบัติในการแจ้งเตือนสถานการณ์ฉุกเฉินระดับชาติ เพื่อให้ประชาชนปรับตัวได้ทันการณ์

คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยี การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา ได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับตัวแทนสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) หรือ DGA สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอีเอส) ในการให้บริการส่งเสริมสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 รวมทั้งแนวทางการดำเนินการด้านดิจิทัลอื่น ๆ เป็นต้นว่า ระบบให้บริการงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ และระบบการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ

โดย พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ กล่าวว่า สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้นำเสนอข้อมูลและแผนงานล่าสุด นับว่าเป็นแนวทางพัฒนาดิจิทัลที่มีความสำคัญในการพัฒนาประเทศหลายประเด็นทำให้ทราบว่า หน่วยงานสำคัญของรัฐยังต้องการการพัฒนาทั้งทางด้านเทคโนโลยี และบุคลากรที่สนับสนุนกิจการในอนาคต ซึ่งในส่วนของกรรมาธิการ ได้ให้ความสนใจกับการพัฒนาระบบดิจิทัลไอดี  

โครงการดิจิทัลไอดี  ขณะนี้ได้ทำออกมาเป็นแอปพลิเคชันชื่อ “ทางรัฐ”  ซึ่งทางคณะกรรมาธิการได้แนะนำให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รวมไอดีอื่น ๆ ที่สำคัญ ๆ เข้าไปด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกและลดความซับซ้อนของประชาชน เช่น เชื่อมกับใบอนุญาตขับขี่ หรือ หมายเลขใบรับรองการฉีดวัคซีน และการแจ้งเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติได้ทันที เช่น เหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานสารเคมี ที่กิ่งแก้ว เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทั้งนี้ ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้รับข้อเสนอแนะของกรรมาธิการเพื่อดำเนินการต่อไป  

นอกจากนี้ ดร.นิพนธ์  นาคสมภพ โฆษกคณะกรรมาธิการ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า แนวคิดการเตือนภัยหรือ Emergency Alert  ได้มีการก่อตั้งเป็นศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ มาตั้งแต่หลังเหตุการณ์สึนามิ ในปี 2548 และปัจจุบันสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอีเอส และหากสามารถเชื่อมต่อศูนย์ข้อมูลจราจรและศูนย์เตือนภัยต่าง ๆ ผ่าน แอป “ทางรัฐ” ก็จะทำให้ประชาชนที่อยู่ในที่เกิดเหตุหรือบริเวณใกล้เคียงได้รับข้อมูลข่าวสารและปรับตัวได้ทันท่วงที

แสดงความเห็น