“ณัฐพล” เผยเหตุผลต้องสั่ง ซิโนแวค เพิ่ม​

พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความแห่งชาติ(สมช.)ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการบริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) กล่าวถึงการจัดหาวัคซีนที่รัฐบาลยังสั่งวัคซีนซิโนแวคจำนวนมาก ทั้งที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เชื่อมั่น ว่า วัคซีนซิโนแวคเป็นไปตามที่สังคมรับรู้ และในแง่ประสิทธิภาพของวัคซีนก็ยังมีอยู่ ในช่วงเวลาที่วัคซีนชนิดอื่นยังไม่สามารถจัดหาได้ ถ้ารอวัคซีนเหล่านี้ก็ไม่มีวัคซีนฉีดให้ประชาชนได้ เพราะเวลานี้มีแค่แอสตราเซเนกา ดังนั้นมีแค่วัคซีนชนิดนี้ก็ต้องฉีดไปก่อน เมื่อมีวัคซีนที่ดีกว่าเข้ามาจึงจะมาพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุข กำลังพิจารณาว่าจะฉีดอย่างไร และสามารถฉีดข้ามชนิดและคนละยี่ห้อกันได้หรือไม่ โดยกระทรวงสาธารณสุข ไม่ได้นิ่งนอนใจและชี้แจงว่าวัคซีนที่เรามียังมีประสิทธิภาพอยู่ แต่อาจจะไม่เท่ากับสิ่งที่ประชาชนต้องการ

ผู้สื่อข่าวถามว่า การจัดหาวัคซีนไฟเซอร์ 20 ล้านโดส จะฉีดให้บุคลากรด่านหน้า หรือประชาชนก่อน พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า ต้องแบ่งสัดส่วนกัน เพราะแพทย์บางส่วนบอกว่ายังพอคอยได้ บางส่วนหน้างานกังวลอยากขอฉีดก่อน รัฐบาลต้องคำนึงเรื่องนี้โดยเฉพาะขวัญและกำลังใจบุคลากรที่อยู่หน้างานด้วย โดยจะรอผลการพิจารณาจากกรมควบคุมโรคว่าจะแบ่งอย่างไร เพราะเราห่วงทั้งบุคลากรทางการแพทย์ ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวตัว และประชาชนทั่วไป ส่วนวัคซีนที่รับบริจาคมาก็ต้องไปฉีดให้ชาวต่างชาติด้วย ถ้าฉีดให้คนไทยทั้งหมดโดยไม่แบ่งก็อาจจะกระทบความรู้สึกของคนต่างชาติ แต่ขึ้นอยู่กับกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาจำนวนที่เหมาะสม

เมื่อถามถึงกลุ่มหมอไม่ทน ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะผอ.ศบค.ให้พิจารณาจัดหาวัคซีนเชื้อเป็นmRNA เป็นวัคซีนหลักให้ประชาชน ป้องกันโรค รัฐบาลจะตอบสนองอย่างไร พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า ต้องรับฟังและให้ความสำคัญ เพราะทุกคนหน้างานมีความเหนื่อยล้า มีความเสี่ยง จึงต้องมองเรื่องขวัญกำลังใจด้วยจะมองแค่หลักวิชาการทางการแพทย์อย่างเดียวไม่ได้ และปัจจุบันเราต้องใช้บุคคลากรการแพทย์จำนวนมาก ถ้าขวัญกำลังใจไม่ดีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานได้ โดยทั้งหมดต้องเป็นไปตามข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุข โดยจะมีวัคซีนส่วนหนึ่ง ถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรวัคซีนไฟเซอร์ที่จะเข้ามาในเดือนก.ค.หรือส.ค.นี้ จะพิจารณาจัดสรรให้บุคลากรทางการแพทย์ตามความจำเป็น มีความเหมาะสม และความสมัครใจด้วย

แสดงความเห็น