2 ส ส.ชัยภูมิ พปชร. จี้ รมว.พาณิชย์เร่งอนุมัติเงินช่วยเหลือชาวไร่มันสำปะหลังด่วน

2 ส ส.ชัยภูมิ พปชร. จี้ รมว.พาณิชย์เร่งอนุมัติเงินช่วยเหลือชาวไร่มันสำปะหลังด่วน ชี้เป็นช่วงสำคัญเกษตกรต้องใช้เงินเคลียร์ค่าใช้จ่าย

นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ ส.ส.ชัยภูมิ พรรคพลังประชารัฐ กล่าวหารือระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่า ตนและ นายเชิงชาย ชาลีรินทร์ ส.ส.ชัยภูมิ เขต 2 พลังประชารัฐ ขอหารือผ่านไปยัง นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.พาณิชย์ ขอให้อนุมัติเบิกจ่ายเงินชดเชยเกษตรกรมันสำปะหลัง ในโครงการประกัยรายได้เกษตรกร ซึ่งมีปัญหาหนึ่งประการ เพราะมีการระบุกำหนดการเพาะปลูกเริ่มจาก 1 เม.ย.2563 แต่มีเกษตรกรประมาณ 150,000 ราย ยังไม่ได้รับเงินชดเชย เพราะแจ้งการเพาะปลูกก่อน 1 เม.ย. 2563 ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลแล้ว และคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนด เกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ประชุมหาแนวทางแก้ปัญหาแล้ว แต่ขณะนี้รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) ซึ่งมีรมว.พาณิชย์เป็นประธาน ตนจึงขอให้นบมส.เร่งประชุมอุนุมัติ และนำเข้าที่ประชุม คณะรัฐมนตรี(ครม.) เพื่ออนุมันติเงินช่วยเหลือ เพราะช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญที่พี่น้องเกษตรกร ต้องนำเงินไปจ่ายค่าปุ๋ย ค่ายาและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตนขอร้องให้ท่านเร่งให้การช่วยเหลือเกษตรกรเป็นการด่วน

แสดงความเห็น