ป.ป.ส.ร่วมมูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน มอบโล่แก่บุคคล-องค์กรยอดเยี่ยมปราบปรามยาเสพติด

ป.ป.ส.ร่วมกับมูลนิธิพล.ต.อ.เภา สารสิน มอบโล่แก่บุคคลและองค์กรยอดเยี่ยมด้านปราบปรามยาเสพติด “วิษณุ” ยันรัฐบาลยกเป็นวาระแห่งชาติทำให้เร็วที่สุด “สมศักดิ์” ขอบคุณทุกส่วนทุ่มเทร่วมมือกันหวังทำงานเข้มข้นขึ้นกว่าเดิม

ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล สำนักงานคณะกรรมการปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ร่วมกับ มูลนิธิพล.ต.อ.เภา สารสิน จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและองค์กร ที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี 2564 เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายวิชัย ชัยมงคล เลขาธิการป.ป.ส. และนายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการมูลนิธิ​ พล.ต.อ.เภา​ สารสิน

นายวิษณุ กล่าวเปิดงานว่า รัฐบาลประกาศนโยบายยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้ผลโดยเร็วที่สุดโดยได้กำหนดให้มีนโยบายและยุทธศาสตร์  ทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว เพื่อผนึกกำลังประชารัฐทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการต่อสู้กับปัญหา ยาเสพติดอย่างยั่งยืนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต แม้ว่าปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งในประเทศไทยและประเทศทั่วโลกทวีความรุนแรงเพิ่มระดับมากขึ้น แต่รัฐบาล หน่วยงานราชการ และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ยังคงดำเนินภารกิจเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง เพราะปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็นปัญหาที่ทุกคนต้องร่วมมือกันแก้ไข เพื่อไม่ให้ปัญหาที่เกิดจากยาเสพติดมาทำลายสังคม ทำลายระบบเศรษฐกิจ และบั่นทอนความมั่นคงของชาติ 

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ตนขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ทุ่มเทและมีความพยายามอย่างเข้มแข็ง จริงจัง และต่อเนื่อง เท่าที่ได้รับรายงานในห้วงที่ผ่านมาผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ ขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันทำงานด้านยาเสพติด และขอบคุณทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันป้องกันและปราบปราม ยึดอาญัติทรัพย์สิน ให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชนรวมถึงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด หากไม่มีพวกท่านการดำเนินงานต่างๆคงจะไม่สำเร็จ ซึ่งตนหวังว่าเราจะทำงานให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สังคมและลูกหลานของเรามีความปลอดภัยจากยาเสพติด

นายวิชัย กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 26 มิ.ย.ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดให้มีการขับเคลื่อนนโยบาย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผ่านการผนึกกำลังจากทุกภาคส่วนให้เกิดผลอย่างแท้จริง ที่ผ่านมามีบุคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนได้เสียสละ ทุ่มเท และอุทิศตนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มาตั้งแต่ปี 2537 มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

สำหรับในปี 2564 มีบุคคลและองค์กรที่เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวนทั้งสิ้น 77 ราย แบ่งเป็น ผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณระดับดีเด่นที่ได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิพล.ต.อ.เภา สารสิน 5 ราย อาทิ พ.ต.อ.กฤษดา ศรีอิสาณ ผู้กำกับการกองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 พญ.ดวงดาว ศรียากูล แพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณระดับยอดเยี่ยม 3 ราย คือ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และนางฉันทนา เสนีย์ยุทธนา พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพยุหะคีรี ผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณระดับดีเด่น แบ่งเป็น 4 ด้าน 58 ราย อาทิ ด้านปราบปรามยาเสพติด ได้แก่ พ.ต.อ.ธนรัชน์ สอนกล้า รองผบก.ตร.ปราบยาเสพติด2 ด้านการส่งเสริมการแก้ไขยาเสพติด นายเจเรมี ดั๊กลาส ผู้แทน UNODC และผู้ได้รับโล่เชิดชูเกียรติในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 16 ราย

แสดงความเห็น